LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Deformation: Changes in World’s Picture within Recent Five Years

S. A. Pushmina
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.97.103
The paper is devoted to the problem of deformation of the world picture in the Russian and English cultures for the last fi ve years. The author reveals the main concepts and reasons for the change in the conceptual sphere. As a result of the analysis, the author reveals similarities and differences in the Russian and English-speaking world picture and the infl uence of the media on the deformation. The main attention is paid to the infl uence of the сentaur idea, which emerged in the political picture of the world, and its role in distorting the world picture of the Russian-speaking and English-speaking population.
Keywords: values, value deformation, concept, cognitive games, cyber wars, centaur idea.
REFERENCES
1. Alekseyev A. P., Alekseyeva I. Yu. Informatsionnaya voyna v informatsionnom 
obshchestve // Voprosy fi losofi i. M., 2016. № 11. S. 5–14. 
2. Vorob’yov N. N. Teoriya igr dlya ekonomistov-kibernetikov. M.: Nauka, 1985. 
272 s.
3. Karasik V. I. Model’naya lichnost’ kak lingvokul’turnyi kontsept // Filologiya i 
kul’tura: Materialy III mezhdunarodnoy konferentsii. Tambov: Izdatel’stvo TGU, 2001. 
Ch. 2. S. 98–101.
4. Kubryakova E. S. Ob ustanovkakh kognitivnoy nauki i aktual'nykh problemakh 
kognitivnoy lingvistiki // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka. M., 2004. S. 3–12 .
5. Mikeshina L. A. Dialog kognitivnykh praktik. Iz istorii epistemologii i fi losofi i 
nauki // Voprosy fi losofi i. M., 2012. № 5. S. 170–172.
6. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka / pod red. S. I. Ozhegova. URL: http://enc-dic.
com/ozhegov/Sankcija-31083.html (data obrashcheniya: 10.04.18).
7. Toshchenko Zh. T. Kentavr-idei kak deformatsiya obshchestvennogo soznaniya // 
Sotsiologicheskie issledovaniya. № 12. 2011, dekabr’. S. 3–13. URL: https://proxy.
library.spbu.ru:4204/browse/doc/26479654 (data obrashcheniya: 17.04.18).
8. Tsao Yuekhua. Yazyk pressy. Zhargon v sovremennoy gazetnoy publitsistike // 
Russkaya rech’. Shandun’, Kitay. 2005. № 4. S. 64–69.
9. Fauconnier G. Methods and Generalizations // Cognitive Linguistics, Founda-
tions, Scope, and Methodology. Berlin-N. Y., 1999. P. 95–124.
10. Larousse dictionary / Bol’shaya entsiklopediya Larussa. URL: http://www.
larousse.fr/dictionnaires/francais/sanction/70812 (data obrashcheniya: 10.04.18).
11. Merriam-Webster Dictionary / Entsiklopedicheskiy slovar’ angliyskogo yazyka. 
URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/sanction (data obrashcheniya: 
10.04.18).
 
Price: 50 рублей
To order