LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Apochoristic Acts in Yakut Wedding Rituals Based on Motifs of the Heroic Epic of Olonkho

N. V. Afanasiev
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.46.50
In the article, the author reviews the heroic epic of Olonkho and analyzes the 
long-forgotten, but preserved in Olonkho texts, apochoristic (separating) acts 
in traditional Yakut wedding rituals. The purpose of this article is to carry 
out the structural analysis of the texts of algys (goodwill) of Olonkho Buura 
Dohsun and Nyurgun Bootur the Impetuous and, consequently, to reveal the 
apochoristic acts, forgotten by modern Yakuts. In the study, when revealing 
the apochoristic acts in the wedding rituals of the Yakuts, the author applied 
structurally functional and diachronic methods; and when analyzing the algys 
(well-being) texts, the author used the lexico-semantic method. The analyzed 
materials and publications on wedding rituals and algyses range from the 19th 
century up to the present. Judging by the folklore materials of the Yakuts, the 
author divides traditional wedding ceremonies into several stages. Resulting 
from the ceremonial actions of the Yakut wedding rituals, the author in this .Нarticle delves into the ritual “tyhe barar”, which includes the apochoristic act.
Keywords: heroic epic, olonkho, apochoristic acts, good wishes, ritual actions, wedding  ritual.
REFERENCES
1. Vitashevskiy N. A. Materialy po obychnomu pravu i po obshchestvennomu bytu 
yakutov / N. A. Vitashevskiy, L. G. Levental', D. M. Pavlinov // Trudy komissii po 
izucheniyu Yakutskoy Avtonomnoy Sovetskoy Sotsialisticheskoy Respubliki. T. 4. L.: 
Izd-vo AN SSSR, 1929. S. 154–164.
2. Ionov V. M. K voprosu ob izuchenii dokhristianskikh verovaniy u yakutov // 
Sbornik Muzeya antropologii i etnografi i. 1918. T. 5. Vyp. 1. S. 155–164.
3. Kagarov E. G. Sostav i proiskhozhdenie svadebnoy obryadnosti // Sbornik 
Muzeya antropologii i etnografi i: nauchnye stat'i / red. E. F. Karskiy. L.: Izd-vo AN 
SSSR, 1929. S. 170 (Sbornik Muzeya antropologii i etnografi i, t. 8).
4. Lindenau Ya. I. Opisanie narodov Sibiri: I pol. XVIII v. Magadan: Knizhnoe 
izd-vo, 1983. 175 s.
5. Seroshevskiy V. L. Yakuty: Opyt etnograficheskogo issledovaniya / predisl. 
S. A. Stepanova; komment. M. Ya. Zhornitskoy, Sh. F. Mukhamed’yarova. 2-e izd. M.: 
Assots. «Ros.polit. entsikl.», 1993. 713 s.
6. Sleptsov Pl. A. Svetlym bozhestvam Aiyy. Traditsionnyi yakutskiy ritual: klas-
sifi katsiya, funktsii, genezis // Ilin. 1995. № 6. S. 44–50.
7. Sleptsov Pl. A. Traditsionnaya sem’ya i obryadnost’ u yakutov (XIX — nachala 
XX v.) / otv. red. D. G. Savinov. Yakutsk: Yakutskoe kn. izd-vo, 1989. 158 s.
 
Price: 50 рублей
To order