LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

Syntactic norms in the Svyatogorsk translation of the Life of St. Athanasius of Athos

P. Yu. Karavayeva
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.41.80.90
The article is devoted to identifi cation of some syntactic features in the translation of the Life of St. Athanasius of Athos, made by a Bulgarian monk, who came from Holy Mount Athos. On the basis of seven Slavonic lists of the Life, written in the middle 14th - early 
16th centuries, the author analyzed the syntactic translation principles relevant to localization and dating of the translation, as well as comparing the Life with other translations of the 13th-14th centuries. The study concluded that the revealed syntactic features correlated the Life with new Athos translations and corrected versions, and partly with the Norov’s Book of Psalms and Chudov version of the Church Slavonic New Testament. The character of the statement «ради» and «дѣ лѣ » correlated the Life with the Bulgarian and Serbian translations of the Jerusalem Typicon and the translation of the works of  St. Dionysius the Areopagite made Isaiah on the Holy Mount Athos.
Keywords: Church Slavonic language, syntactic norm, the Life of Saint Athanasius of Athos, къ томоу (не)/оужє (не), ради, дѣ лѣ
REFERENCES
1. Afanas’yeva T. I. Slavyanskaya Liturgiya Prezhdeosvyashchennykh Darov XII–
XV vv.: tekstologiya i yazyk. SPb.: Izd-vo S.- Peterb. un-ta, 2004. 216 s.   
2. Afanas’yeva T. I., Kozak V. V., Mol’kov G. A., Sokolov E. G., Sharikhina M. G. 
Yazykovye innovatsii v perevodakh, svyazannykh s imenem Kipriana // Slověne. № 1. 
2015. T. 4. S. 13–38.  
3. Karavaeva P. Yu. K voprosu o vremeni i meste vozniknoveniya pervogo slavy-
anskogo perevoda Zhitiya Svyatogo Afanasiya Afonskogo // Vestnik VolGU. Seriya 2: 
“Yazykoznanie”. 2017. T. 16. № 4. S. 66–77.  
4. Karachorova I. K’m voprosa za Kirilo-Metodieviya starob’lgarski prevod na 
Psaltira // Kirilo-Metodievski studii. Kn. 6. Sofi ya: Izd-vo Bolgarskoy AN, 1989. 
S. 130–245. 
5. Pentkovskaya T. V. Bolgarskiy perevod Tolkovogo Apostola kak predstavitel’ 
novozavetnykh redaktsiy XIV v. (k postanovke problemy) // XV Mezhdunarodnyi 
s’yezd slavistov. Minsk, 20–27 avgusta 2013 g. Doklady rossiyskoy delegatsii. 
Pis’mennost’, literatura, fol’klor slavyanskikh narodov. Istoriya slavistiki. Drevlekhra-
nilishche. M., 2013. S. 229–245.
6. Pentkovskaya T. V. Vostochnoslavyanskie i yuzhnoslavyanskie perevody bogo-
sluzhebnykh knig XIII–XIV vv.: chudovskaya i afonskaya redaktsii Novogo Zaveta i 
Ierusalimskiy Tipikon: avtoref. dis. d-ra fi lol. nauk. M., 2009. 48 s.  
7. Pentkovskaya T. V. Vostochnoslavyanskie i yuzhnoslavyanskie perevody bogo-
sluzhebnykh knig XIII–XIV vv.: chudovskaya i afonskaya redaktsii Novogo Zaveta i 
Ierusalimskiy Tipikon: dis. ... d-ra fi lol. nauk. M., 2009. 498 s.
8. Pentkovskaya T. V. K istorii ispravleniya bogosluzhebnykh knig v Drevney Rusi 
v XIV veke: Chudovskaya redaktsiya Novogo Zaveta. M., 2009. 296 s. 
9. Pentkovskaya T. V. Perevody Ierusalimskogo Tipikona v slavyanskoy traditsii. 
Lingvisticheskiy aspekt. M., 2018. 160 s.  
10. Fedorova E. V. Tolkovoe Yevangelie Feofi lakta Bolgarskogo v drevneyshem 
slavyanskom perevode: lingvotekstologicheskiy analiz: dis. ... kand. fi lol. nauk. M., 
2017. 388 s.  
11. Fonkich B. L. Issledovaniya po grecheskoy paleografi i i kodikologii: IV–XIX vv. 
/ otv. red. M. A.Kurysheva. M.: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi, 2014. 888 s. 
12. Kharalampiev I. Ezik’t i ezikovata reforma na Evtimiy T’rnovski. Sofi ya: Nauka 
i izkustvo, 1990. 159 s.
13. Cheshko E. V. Ob afonskoy redaktsii slavyanskogo perevoda psaltyri v eyo 
otnoshenii k drugim redaktsiyam // Yazyk i pis’mennost’ srednebolgarskogo perioda. 
AN SSSR, Institut slavyanovedeniya i balkanistiki. M.: Nauka, 1982. S. 60–93.
14. Cheshko E. V., Bunina I. K., Dybo V. A., Knyazevskaya O. A., Naumenko L. A. 
Norovskaya Psaltyr’. Srednebolgarskaya rukopis’ XIV v. Ch. 1–2. Sofi ya: Izd-vo Bol-
garskoy akademii nauk, 1989. 206 s. (Ch. 1), 744 s. (Ch. 2).   
15. Κομνηνός Ιωάννης.Προσκυνητάριον τοῦ ἉγίουὌρους τοῦ Ἄθωνος. ΆγιονΌρος: 
Πανσέληνος. 1984. 128 σ.  
16. Κομίνης Αθανάσιος.Η χειρόγραφος παράδοσις των δύο αρχαιοτέρων βίων οσίου 
Αθανασίου του Αθωνίτου // Analecta Bollandiana. T. 82. Bruxelles, 1964. P. 397–407. 
17. Lemerle P. La vie ancienne de Saint Athanase l’Athonite composйe au dйbut du 
xie siиcle par Athanase de Lavra, in Le millйnaire du Mont Athos (963-1963). Йtudes et 
Mйlanges, Chevetogne, 1963. Р. 59–100. 
18. Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll. Papachryssanthou D. Actes de Lavra. 
Paris, 1970 (Archives de l’Athos 5). Vol. 1. P. 151–155.
19. Noret J. Athanasius the Athonite. Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae 
(Corpus Christianorum, series Graeca, 9.). Turnhout: Brepols and Louvain: University 
Press. 1982. 249 p.
 
Price: 50 рублей
To order