LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion. Economic, juridical and sociological sciences №1, 2018

ADMINISTRATIVE AND LEGAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT OF THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL ORDER, SECURITY AND WELL-BEING OF RUSSIA: AN ADMINISTRATIVE AND LEGAL ANALYSIS

E. V. Pozdnyakova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.25419838.2018.2.24.29
The article deals with administrative and legal analysis and its methodological basis — 
analytics, including a systematic approach to ensuring the administrative and legal trans-
formation of management of the protection of the constitutional order, security and well-
being of Russia, and its methodological universality, the possibility of wide application 
in the study of the legal foundations of government protection of the existing system, 
security and welfare of citizens. All this is very important for the development of ways, 
forms and methods of preventing threats manifested in crisis situations and phenomena 
in Russia. Administrative and legal analytics allowed the author to move in scientifi c 
research from the consideration of system-facts and factors to the characteristics of sys-
tem-processes of administrative and legal transformation of management of the protec-
tion of the constitutional order, security and well-being of Russia.
Key words: administrative and legal analytics, challenges of globalisation, manage-
rial and legal processes, system of law enforcement, system of legal understanding and 
enforcement, historical analysis, crisis management.
References
1. Bryanik N. V. Pravo i vlast’: fi losofskie aktsenty // Filosofi ya prava. 2001. № 1. S. 51–53.
2. Vasilenko I. A. Gosudarstvennoe i munitsipal’noe upravlenie. M.: Yurayt, 2014. 494 s.
3. Galuzin A. F. Pravovaya bezopasnost’ i eyo printsipy. SPb., 2008. 358 s.
4. Doynikov I. V. Krizis liberal’no-tsivilisticheskoy doktriny i sovremennyi etap kodifi katsii rossiyskogo zakonodatel’stva // Predprinimatel’skoe pravo. 2009. № 1. S. 39–43.
5. Kruss V. I. Teoriya konstitutsionnogo pravopol’zovaniya. M.: Norma, 2007. 752 s.
6. Larina E. A. Povyshenie moral’nogo avtoriteta gosudarstvennoy vlasti // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Istoriya i pravo. 2015. № 3 (16). S. 33–36.
7. Likhachev S. V. Obshchestvennyi poryadok i obshchestvennaya bezopasnost’: tochki soprikosnoveniya v rakurse gosudarstvennogo upravleniya // Problemy vzaimodeystviya lichnosti i vlasti v usloviyakh postroeniya pravovogo gosudarstva: sbornik materialov V Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Kursk: YuZGU, 2015. S. 78–84.
8. Prokoshin V. A. Pravovye tsennosti upravleniya i splochenie grazhdan, natsii, narodov. M.: Izd-vo Moskovskogo gumanitarnogo un-ta, 2014. 198 s.
Price: 50 рублей
To order