LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

FORMATION OF THE INTEGRAL WORLDVIEW BY MEANS OF COMPUTER IN MIDDLE SCHOOL

N. G. Yefmova
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH. 22224378.2018.6.54.56
The article describes the role of computer tools in the formation of an integral worldview
of schoolchildren. The formation of a scientifc worldview is described; special attention
is paid to adolescence. The author considers this process within the framework of
assimilation of scientifc knowledge, interrelations, understanding of scientifc facts and
phenomena.
Key words: holistic worldview, computer technologies, beliefs, views, scientifc facts,
picture of the world.
References
1. Volyanyuk D. S., Mustafn R. G. Primenenie sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v obrazovanii // Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya. 2011. № 10. S. 13–16.
2.
Draiden G., Voe D. Revolyutsiya v obuchenii. Nauchit’ mir uchit’sya po-novomu. M.: Parvine, 2003. 653 s.
3.
Yemel’yanenko V. D., Aleksandrova N. V. Internet i tsennostno-mirovozzrencheskie osnovaniya nauchnogo soznaniya // Al’manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya. Tambov: Gramota, 2015. № 2 (92). S. 29–31.
4.
Yemel’yanenko V. D. Sovremennye informatsionnye tekhnologii i tsennostno-kommunikativnyi aspekt mirovozzreniya // Forum. Seriya: «Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya gumanitarnykh i ekonomicheskikh nauk». 2012. № 1. S. 20–25.
5.
Kolin K. K. Informatsionnye tekhnologii — katalizator protsessa razvitiya sovremennogo obshchestva // Informatsionnye tekhnologii. 2003. № 1. S. 2–5.
Price: 50 рублей
To order