LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

CULTURE OF PHRASING – CULTURE OF CREATIVE DIALOGUE – CULTURE OF SPIRITUAL COMMUNICATION: PROFESSIONAL TRAINING IMPROVEMENT IN PIANO CLASSES OF MODERN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Gao Mingjing
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH. 22224378.2018.6.49.53
Improvement of professional training of specialists is one of the top priorities for the
community of pedagogical researchers. In the feld of arts education this problem is
considered in the context of the specifc nature of the chosen professional activity as
well as in terms of general conceptual provisions. The purpose of this paper is both to
identify the challenges for the 21
st-century pedagogy in general, and to highlight the
signifcance of the culture of phrasing, creative dialogue and spiritual communication
as factors contributing to the improvement of professional training in piano classes of
modern institutions of higher education.
Key words: pedagogy of the 21
st century, piano class of an institution of higher
education, culture of phrasing, creative dialogue, tradition and innovation, creative
search, spiritual communication.
References
1. Barenboym L. A. «Muzeynyi strazh» ili «soavtor» // Muzykal’naya pedagogika i ispolnitel’stvo. SPb., M., Krasnodar: Lan’, PLANETA MUZYKI, 2017. S. 169–172.
2.
Bykhovets M. V. Metodologicheskie problemy analiza konservatizma kak sotsiokul’turnogo fenomena // Gumanitarnye nauki i obrazovanie. Novosibirsk: NGU, 2015. № 1 (19). S. 74–85.
3.
Gorbunova I. B., Belov G. G. Novye gorizonty muzykal’no-ispolnitel’skogo iskusstva // Muzyka i vremya M.: Izd-vo nauchno-tekhnicheskoy literatury, 2016. № 2. S. 16–24.
4.
Leonova G. Yu. Sovremennoe ponimanie khudozhestvennogo obraza // Vestnik gumanitarnogo nauchnogo obrazovaniya. M.: Izd. INGI, 2015. № 1 (46). S. 22–26.
5.
Margulis V. I. Bagateli opus 10. Klassika-XXI, 2017. 144 s.
6. Muzykal’nyi slovar’ Grouva. M.: Praktika, 2007. 1103 s.
7.
Osipov F. M. Printsipy dukhovnogo razvitiya lichnosti // Vestnik gumanitarnogo nauchnogo obrazovaniya. M.: Izd-vo INGI, 2015. № 1 (46). S. 31–34.
8.
Osipova L. N. Gumanizatsiya sovremennogo mira i obrazovanie // Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie: Problemy, regional’nye osobennosti i perspektivy razvitiya. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Osovskikh pedagogicheskikh chteniy. Ch. 3. Saransk: MGPI im. M. E. Yevsev’yeva,
2006. S. 11–13.

 
Price: 50 рублей
To order