LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 38 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Phenomenon of Duality in Piano Sonatas by C. M. Weber

E. V. Babukhina
Price: 50 руб.
 The article discusses the phenomenon of duality in piano sonatas by C. M. Weber. Art duality, synthesizing such categories as bi-worldness, double, is one of the dominant categories of the art world of the composer’s sonatas. In the four piano sonatas by Weber, the duality manifested itself at the level of dividing the art space into the real / ideal world, the real / fantastic (bi-worldness), and at the level of the system
of characters (double images).
Keywords: duality, biworldness, double, metamorphosis, contradiction, image.
REFERENCES
1. Vanslov V. V. Estetika romantizma. M.: Iskusstvo, 1966. 404 s.
2. Galushko M. Esteticheskie printsipy nemetskoy romanticheskoy opery // Analiz,
kontseptsiya, kritika. L.: Muzyka, 1977. S. 141–153.
3. Grudkina T. V. Fenomen dvoynichestva v russkoy literature XIX veka:
V. F. Odoevskiy, A. P. Chekhov: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. Shuya, 2004. 22 s.
4. Kotova N. S., Kudryashov I. A. Fenomen dvoynichestva v aspekte tekstual’noy
poetiki // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii. 2015. № 12. URL: http://
web.snauka.ru/issues/2015/12/61412 (data obrashcheniya: 04.03.2018).
5. Kuklinskaya M. Ya. Karnaval’nost’ v muzykal’noy kul’ture zapadnoevropeyskogo
romantizma: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya. Rostov-na-Donu, 2000. 21 s.
6. Proskurnya A. Problema intonatsionno-obraznoy tipologii fenomena skertso.
URL: http://2011.gnesinstudy.ru/uploads/proskyrnya.pdf (data obrashcheniya:
10.12.2017).
7. Protopopov V. V. Variatsionnye protsessy v muzykal’noy forme. M.: Muzyka,
1967. 151 s.
8. Sineva E. N. Problemadvoynichestvavrusskoyliterature XX veka: avtoref. dis.
… kand. fi lol. nauk. Arkhangel’sk, 2004. 19 s.
9. Skorbyashchenskaya O. A. Fortepiannoe tvorchestvo Karla Mariya fon Vebera v
kontekste kul’tury nemetskogo romantizma: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya.
SPb., 1993. 18 s.
10.Skrebkova-Filatova M. S. O muzykal’noy zhivopisnosti v muzyke K. M. Vebera:
nekotorye aspekty ispolnitel’skoy interpretatsii // Problemy romantizma v
ispolnitel’skom ispolnitel’stve. M.: NTTs «Konservatoriya», 1994. S. 27–47.
11. Sollertinskiy I. I. Romantizm, ego obshchaya i muzykal’naya estetika // Istoricheskie
etyudy. M.: Gosudarstvennoe muzykal’noe izdatel’stvo, 1963. S. 90–113.
12. Fedorov F. P. Khudozhestvennyi mir nemetskogo romantizma: struktura i
semantika. M.: MIK, 2004. 368 s.
13. Shikina A. N. Stilevye formy tvorcheskogo samosoznaniya v kul’ture romantizma:
avtoref. dis. ... kand. kul’turologii. Kostroma, 2010. 23 s.
Price: 50 рублей
To order