LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 38 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Sound Art in the Context of Theoretical Issues of Multimedia Design

M. V. Demidova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the contemporary sound art as an important component of multimedia design. The author describes different aspects of analyzing sound art to develop the theory of multimedia design, using empirical and analytical methods of research. The results of the research can be applied in the multimedia designer traineeship, and other related training. The novelty of the research is determined by
the necessity to search for new compositional solutions, principles of structuring and shaping the multimedia space, based on the expressive means of the sound art. The author emphasizes importance of studying the sound art for expanding the palette of compositional and expressive means, which can be used by designers, and for deepening the theory of multimedia design.
Keywords: sound art, design, multimedia, art, technological art, project activity.
REFERENCES
1. Genisaretskiy O. I., Shchedrovitskiy G. P. Metodologicheskaya kartina dizayna /
Nekommercheskiy institut razvitiya. URL: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/30 (data
obrashcheniya: 30.01.2018).
2. Gromov N. N. Elementy stsenicheskogo tvorchestva v pedagogike Baukhauza /
Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki. 2009.
T. 65. № 3. S. 29–34.
3. Dvorko N. I. Professiya — rezhisser mul’timedia. SPb.: SPbGUP, 2004. 160 s.
4. Demidova M. V. Proektirovanie vizual’no-zvukovoy kompozitsii v dizayne
mul’timedia: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya. SPb., 2006. 21 s.
5. Dudakov-Kashuro K. V. Musica ex machina: u istokov industrializatsii zvuka /
Iskusstvo. URL: http://iskusstvo-info.ru/musica-ex-machina-u-istokov-industrializatsiizvuka/(data obrashcheniya: 30.01.2018).
6. Zarzhetskiy V. V. Traditsii balagana v russkoy sovremennoy dramaturgii: avtoref.
dis. … kand. fi lol. nauk. M., 2006. 23 s.
7. Kravtsun E. Petr Aydu: «V mire vse tsiklichno...» / Orfey. URL: http://www.muzcentrum.ru/news/2012/04/8751-pjotr-ajdu-v-mire-vsjo-tsiklichno (data obrashcheniya: 30.09.2017).
8. Krasovskaya V. M. Iskusstvo skomorokhov / Sovfarfor. URL: http://art.sovfarfor.
com/teatr.-kino/iskusstvo-skomorohov (data obrashcheniya: 30.01.2018).
9. Lavrent’yev A. N. Istoriya dizayna: uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2007. 303 s.
10. Lyubimov A. Metodicheskiy bloknot po klubnoy rabote. Listok tretiy. O slukhe //
Muzykal’naya nov’. M.: Muzsektor Gosizdata. 1924. № 11. S. 7.
11. Muzykal’naya nov’. M.: Muzsektor Gosizdata, 1924. № 5.
12. Rabkory o muzyke. Rabochaya massa i tserkovno-kabatskaya muzyka //
Muzykal’naya nov’. M.: Muzsektor Gosizdata, 1924. № 11. S. 15.
13. Savenko S. I. Istoriya russkoy muzyki XX stoletiya: ot Skryabina do Shnitke.
M.: Muzyka, 2011. 231 s.
14. Savenko S. I. Novaya muzyka XX stoletiya: istoriya, teoriya i praktika /
Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tGWXrmSiVjU&t=2964s (data
obrashcheniya: 30.09.2017).
15. Skorenko T. Udivitel’nye shumovye apparaty Vladimira Popova / Populyarnaya
mekhanika. URL: https://www.popmech.ru/design/12975-udivitelnye-shumovyeapparaty-
vladimira-popova/ (data obrashcheniya: 30.01.2018).
16. Smirnov A. Pionery zvuka / Foundamental. URL: foundamental.net/wp-content/
uploads/2015/01/Pionery-zvuka.pdf (data obrashcheniya: 30.01.2018).
17. The Vegetable Orchestra “Onionoise” / The Vegetable Orchestra. URL: http://
www.vegetableorchestra.org/index.php (data obrashcheniya: 30.01.2018).
Price: 50 рублей
To order