LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 36 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

The Fly in the Russian Language Culture in comparison with the Chinese Language Culture (based on the Association Experiment and Proverbs)

Tsao Jiatsi
Price: 50 руб.
 The article focuses on the study of associative-verbal fi elds to the concept “fl y” in Russian and Chinese. Equivalent and nonequivalent lexical-thematic groups of associative-verbal fi elds in Russian and Chinese linguistic consciousness are considered. Particular attention is paid in the article to the consideration of general and lacunar cultural attitudes as refl ected in Russian and Chinese proverbs with a “fly” component.
Keywords: linguistic culturology; proverb; cultural attitudes; association experiment;
association; fly.
REFERENCES
1. Bicher Omer. Russkie poslovitsy i pogovorki s komponentom-zoonimom (na fone
turetskogo yazyka). Smolensk: Smol. gos. un–t, 2016. 158 s.
2. Ven’ Duan’chzhen. Bol’shoy slovar’ kitayskikh poslovits. Shankhay: Slovarnoe
izdatel’stvo, 2011. 638 s.
3. Zalevskaya A. A. Problemy organizatsii vnutrennego leksikona cheloveka. Kalinin:
Kalinin. un–t, 1977. 83 s.
4. Zinov’yeva E. I. Lingvokul’turologiya: ot teorii k praktike: uchebnik. SPb.: Sanktpeterburgskiy gos. un–t; Nestor–Istoriya, 2016. 182 s.
5. Maslova V. A. Lingvokul’turologiya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb.
zavedeniy. M.: Akademiya, 2001. 208 s.
6. Mokienko V. M., Nikitina T. G., Nikolaeva E. K. Bol’shoy slovar’ russkikh poslovits
/ V. M. Mokienko, T. G. Nikitina, E. K. Nikolaeva. M.: Olma media grupp, 2010.
1024 s.
7. Pleskacheva Ya. S. Lingvokul’turologicheskie osobennosti poslovits s zoonimami
v angliyskom, nemetskom i russkom yazykakh. Chelyabinsk: Lingua mobilis, 2014. 8 s.
8. Se Tsyutszyuy. Sravnenie russkikh i kitayskikh poslovits i frazeologizmov s komponentom-nazvaniem zoonimov. Datsin: Tszyaoyuy Yuyzhen’, 2007. 2 s.
9. Seliverstova E. I. Prostranstvo russkoy poslovitsy: postoyanstvo i izmenchivost’.
SPb.: OOO «MIRS», 2009. 270 s.
10. Syuy Khaoin. Russkie paremii s komponentom — zoonimom v lingvokul’turologicheskom aspekte (na fone kitayskogo yazyka). SPb.: Sankt-Peterburgskiy gos. un-t, 2012. 137 s.
11. Frumkina R. M. Psikholingvistika. M.: Akademiya, 2001. 320 s.
Price: 50 рублей
To order