LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

THE PRIORITY DIRECTIONS OF RUSSIA’S SAFETY CONTROL UNDER CONDITIONS OF GAME FORMS AND WAYS OF MILITARY AND SOCIAL PRACTICES APPLIED BY THE OPPONENT

A. N. Kiryushin
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the priority directions of Russia’s safety control under conditions
of game forms and ways of military and social practices applied by the opponent in the
geopolitical struggle for world domination.
Key words: game, military and social practices, conceptual war, cognitive war,
consciental war, information war, hybrid war, colour revolutions, axiological deconstruction.
References
1. Asfandiarov B. M. Pravovoe regulirovanie ispol’zovaniya Interneta v KNR i V’yetname // Sovremennoe pravo. M.: Izd-vo «Novyi indeks», 2005. № 8. S. 73–75.
2. Bartosh A. A. Smysly gibridnoy voyny. URL: http://nic-pnb.ru/vneshnepoliticheskie-aspekty-bezopasnosti/smysly-gibridnoj-vojny/ (data obrashcheniya: 16.12.2017).
3. O vnesenii izmeneniy v stat’i 10.4 i 15.3 Federal’nogo zakona «Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii» i stat’yu 6 Zakona Rossiyskoy Federatsii «O sredstvakh massovoy informatsii Federal’nyi zakon ot 25 noyabrya 2017 g. № 327-F. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/11900239/paragraph/19333/doclist/0/selflink/0/context/ (data obrashcheniya: 13.12.2017).
Price: 50 рублей
To order