LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

THE CONCEPT OF INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS AND ITS STRUCTURE

A. V. Kosolap
Price: 50 руб.
The purpose of the study is to study the concept of information competence of future
officers and its structure. The author describes the methodological foundations of this
work, explores the concepts of competence and information competence, and specifies the definition of information competence of a future officer. The novelty of the obtained scientific results consists in concretisation of the concept of information competence of future officers and identification of its structure.
Key words: informatisation, information education, competence, information competence of a future officer.
References
1. Ilyasova A. Yu. Metodika formirovaniya informatsionnoy kompetentnosti bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Fizicheskaya kul’tura» v tsikle informaticheskikh distsiplin: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. Volgograd, 2016. 204 s.
2. Kosolap A. V. Professional’naya kompetentnost’ kursantov kak rezul’tat voenno-professional’noy podgotovki v voennom institute vnutrennikh voysk MVD Rossii // Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (elektronnyi nauchnyi zhurnal). Krasnoyarsk.: Nauchno-innovatsionnyi tsentr, 2015. № 6 (5). S. 473–485.
3. Semenov A. L. Rol’ informatsionnykh tekhnologiy v obshchem srednem obrazovanii. M.: MIPKRO, 2000. 12 s.
4. Trishina S. V. Tekhnologiya razvitiya informatsionnoy kompetentnosti starsheklassnika: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. Orenburg, 2005. 172 s.
5. Khutorskoy A. V. Klyuchevye kompetentsii. Tekhnologiya konstruirovaniya // Narodnoe obrazovanie, 2003. № 5. S. 55–61.
Price: 50 рублей
To order