LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 31 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2017

On the «signature characteristics» of the 20th Century Scientifi c Animalistic Illustrations

I. V. Portnova
Price: 50 руб.
 The article explores a particular area of the Russian graphic art of the 20th century, i.e. the scientifi c animal illustration with a specifi c “signature”. The author analyses a specifi c area of biology, the ethological illustrations a wide range of behavioral patterns of the
animal. Such images provide a vivid example of the representative interpretation of a “signature”. The article reviews the origins of scientifi c animal illustration, noting its wide application especially at the time of major scientifi c discoveries. It is emphasized that the
artistic system of such illustrations should be thoroughly analyzed.
Keywords: ethology, behavioral patterns, scientifi c drawing, animals, technique,
biology, Zoology, sign, symbol, nature.
REFERENCES
1. Vatagin V. A. Izobrazhenie zhivotnogo. M.: Iskusstvo, 1957. 168 s.
2. Vatagin V. A. Vospominaniya. Zapiski animalista. M.: Sovetskiy khudozhnik,
1980. 210 s.
3. Denisov S. F., Denisova L. V. Chelovecheskoe i zhivotnoe v cheloveke. Omsk:
Izdatel’stvo OmGPU, 1995. 189 s.
4. Dol’nik V. Neposlushnoe ditya biosfery. M.: Pedagogika-press, 1994. 208 s.
5. Portnova I. V. Spetsifi ka i znachenie nauchnykh animalisticheskikh izobrazheniy
v otechestvennom iskusstve pervoy poloviny XX veka // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv. 2016. № 35. S. 128–134.
6. Pospelov D. Ot ameby do robota: modeli povedeniya. M.: Nauka, 1987. 286 s.
7. Rostovtsev N. N. Akademicheskiy risunok. M.: Prosveshchenie, 1995. 239 s.
8. Smirin Yu. M. Animalisticheskoe iskusstvo kak metod zoologicheskikh issledovaniy:
dostizheniya i problemy // Byulleten’ Moskovskogo obshchestva ispytateley
prirody. M.: MOIP, 1999. T. 104. S. 50–75.
9. Stankevich T. V. Kunstkamera Peterburgskoy Akademii nauk. M.-L.: Izdatel’stvo
AN SSSR, 1953. 240 s.
10. Tinbergen N. Povedenie zhivotnykh. M.: Izdatel’stvo AST, 1969. 190 s.
11. Anson K. Cross. Free-Hand Drawing: “A Manual for Teachers Students” eKitap
Projesi, 2015. 163 р.
12. Elaine R. S. Hodges The Guild Handbook of Scientifi c Illustration John Wiley
Sons, 2003. 656 р.
13. Kelvin V. Illustrating for Science: “A Problem-Solving Approach to Rendering
Subjects in Biology, Chemistry, Physics, Astronomy, Space Technology, Medicine,
Geology and Architecture”. Crown Publishing Group. 1992. 192 р.
14. Phyllis Wood, Patric Mc Donnel. Scientifi c Illustration: A Guide to Biological,
Zoological, and Medical Rendering Techniques, Design, Printing, and Display John
Wiley Sons, 1994. 158 р.
15. Frances W Zweifel. A Handbook of Biological Illustration University of Chicago
Press, 2007. 152 р.
Price: 50 рублей
To order