LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

CONSERVATORY EDUCATION IN WESTERN EUROPE, RUSSIA AND CHINA: THE SYSTEM’S ORIGIN AND DEVELOPMENT DYNAMICS

Xie Heng
Price: 50 руб.
 The article gives a description of the origin of conservatories in Italy and their later
spread in Western Europe, Russia and China. The article also draws attention to the
development of the conservatory system in China, provides a brief overview of the
structure and educational programmes in Chinese and European conservatories.
Key words: music, higher music education, conservatory, Europe, Russia, China.
References
1. Kruntyaeva T. S. Ital’yanskaya komicheskaya opera XVIII veka. L.: Muzyka, 1981. 168 s.
2. Kruntyaeva T. S., Molokova N. V. Slovar’ inostrannykh muzykal’nykh terminov. L.: Muzyka, 1988. 151 s.
3. Livanova T. N. Zapadnoevropeyskaya muzyka XVII–XVIII vekov v ryadu iskusstv. M.: Muzyka, 1977. 528 s.
4. Muzykal’naya entsiklopediya / gl. red. Yu. V. Keldysh // M.: Sovetskaya entsiklopediya. 1973–1982. T. 2. 6000 s.
5. Samsonova T. P. Muzykal’naya kul’tura Yevropy i Rossii XIX vek. SPb.: Planeta Muzyki, 2015. 400 s.
6. Zhan Chaoqun. Fortepiannaya muzyka, obrazovanie, kul’tura v sovremennom Kitae. Pekin: Izdatel’stvo Kitayskoy federatsii literatury i iskusstv, 2015. 438 s.
Price: 50 рублей
To order