LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

PERSONAL BEING IN THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL CONTEXT OF THE 1920–1930s AND L. KARSAVIN’S TEACHING

Yu. V. Kolesnichenko
Price: 50 руб.
 The article represents a study of the specific methodology of cognition of personal being,
as it was formed in the Russian philosophy of the 1920–1930s. The author reveals
the essence of the key concept such as personality, subject, specific being, and analyses
the “symphonic personality” concept of L. Karsavin, one of the most important Russian
philosophers of the 20th century.
Key words: Karsavin, specific being, personality, symphonic personality, paradigm
fracture, substantiality.
References
1. Karsavin L. P. Religiozno-filosofskie sochineniya. M.: Renessans, 1992. T. 1. 352 s.
2. Kolesnichenko Yu. V. Lichnost’ v yevraziystve. M.: Al’fa-M, 2008. 144 s.
3. Kolesnichenko Yu. V. Lichnost’ kak bytie: kontseptsiya lichnosti v rannikh filosofskikh rabotakh M. M. Bakhtina // Vestnik PSTGU. 2011. № 4. S. 65–79.
4. Kolesnichenko Yu. V. Osobennosti filosofii lichnosti v russkoy mysli 20–30-kh gg. XX stoletiya // Vestnik MGOU. Seriya: Filosofskie nauki. 2017. № 1. S. 67–70.
5. Melikh Yu. B. Personalizm L’va Karsavina i yevropeyskaya filosofiya. M.: Progress-Traditsiya, 2003. 344 s.
6. Serbinenko V. V., Grebeshev I. V. Russkaya metafizika XIX–XX vekov. M.: Runivers, 2016. 800 s.
Price: 50 рублей
To order