LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion. Economic, juridical and sociological sciences №1, 2017

INDICATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

I. U. Timofeeva, E. L. Koroleva
Price: 50 руб.
 
The article considers the issues of ensuring economic security of housing and communal
services through the defi nition of the main indicators of economic security. The authors
classify the indicators of economic security ofhousing and communal services, as well as
the main results of the system diagnostics of economic securityof housing and communal
services in theCentral Federal District.
Key words: economic security, housing and communal services, indicator, indicative
analysis.
References
1. Asriev S. A. Vliyanie funktsionirovaniya sfery zhilishchno-kommunal’nogo khozyaystva na ekonomicheskuyu bezopasnost’ Rossiyskoy Federatsii // Pravo i ekonomika: modernizatsionnye protsessy: materialy nauchno-prakt. konferentsii. Mogilev, 2015. S. 63–65.
2. Lavrova E. V. Sotsial’nye indikatory ekonomicheskoy bezopasnosti zhilishchno-kommunal’nogo khozyaystva: trendy i vliyanie na kachestvo zhizni naseleniya // Novaya nauka: opyt, traditsii, innovatsii. 2016. № 8–1. S. 126–130.
3. Sorgutov I. V. O diagnostike ekonomicheskoy bezopasnosti sistemy territorial’nogo zhizneobespecheniya ZhKKh // Finansovaya ekonomika. 2013. № 3–4. S. 114–120.
Price: 50 рублей
To order