LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

◄"Humanities and Science University Journal" № 29 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2017

S. Maykapar on “Well-Tempered Clavier” by J. S. Bach and Works about Bach in the 20th Century

Liu Xiying
Price: 50 руб.
 The article explores the work of the famous pianist, pedagogue and composer S. M. Maikapar dedicated to “Well-Tempered Clavier” of I. S. Bach. The author studies the work in the context of research about Bach in the twentieth century. An analysis of specific compositions of Bach is also provided.
Keywords: I. S. Bach, “Well-Tempered Clavier”, works about Bach, interpretation, artist, polyphony, analysis.
REFERENCES
1. Berchenko R. V poiskakh utrachennogo smysla. Boleslav Yavorskiy o «Khorosho
temperirovannom klavire». M.: Klassika-XXI, 2008. 352 s.
2.
Bodki E. Interpretatsiya klavirnykh proizvedeniy I. S. Bakha. M.: Muzyka, 1989.
338 s., not.
3.
Braudo I. Artikulyatsiya (o proiznoshenii melodii). L.: Gos. muz. izd., 1961. 199 s.
4.
Braudo I. Ob izuchenii klavirnykh sochineniy Bakha v muzykal’noy shkole. M.:
Klassika-XXI, 2001. 98 s.
5. Kak ispolnyat’ Bakha. M.: Klassika-XXI, 2007. 208 s.
6.
Maykapar S. Muzykal’noe ispolnitel’stvo i pedagogika. Iz neizdannykh trudov.
Chelyabinsk.: MPI, 2006. 224 s.
7.
Mil’shteyn Ya. Khorosho temperirovannyi klavir I. S. Bakha i osobennosti ego
ispolneniya. M.: Klassika-XXI, 2004. 345 s.
8.
Neygauz G. Ob iskusstve fortepiannoy igry. M.: Sovetskiy kompozitor, 1987.
241 s.

 
Price: 50 рублей
To order