LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 28 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2017

System of Values of the Contemporary Younger Generation (Based on the Survey of the City of Vladimir’s students in Higher Education)

I. Y. Abramova, E. Y. Rykin, E.N. Teryahina
Price: 50 руб.
 The article presents values priorities among the younger people of the city of Vladimir based on the results of the survey conducted among the students of the Vladimir State University and Vladimir State Pedagogical College. It is noted that the value field of most respondents is associated with the patriarchal lifestyle.
Keywords: value, system of values, language personality.
REFERENCES
1. Vasilyuk F. E. K probleme yedinstva obshchepsikhologicheskoy teorii // Voprosy
filosofii. 1986. № 10. S. 75–86.
2. Maslova V. A. Strannik v russkoy lingvokul’ture: tsennost’, kontsept, obraz //
Vestnik RUDN, seriya Lingvistika. 2015. № 3. S. 23–31.
3. Maslou A. Motivatsiya i lichnost’. SPb., 2002. 480 s.
4. Nistratova S. L. Pragmaticheskaya aktual’nost’ sopostavitel’nogo izucheniya
soderzhaniya obshchechelovecheskikh tsennostey v razlichnykh etnokul’turakh //
Rusistika i sovremennost’. 18-ya Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: sbornik
nauchnykh statey. Riga: Baltiyskaya mezhdunarodnaya akademiya, 2015. S. 380–387.
5. Sinyachkin V. P. Obshchechelovecheskie tsennosti: ontologicheskie i epistemicheskie aspekty issledovaniya // Sbornik nauchnykh statey mezhdunarodnoy konferentsii. Vitebsk, 2014. S. 189–194.
Price: 50 рублей
To order