LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №4 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

The interrelation of motivation and self-esteem of 2nd- and 4th-year pedagogical students

L. S. Burova
Price: 50 руб.
 The article discusses the dynamics and interrelation of learning motivation and selfesteem of students of pedagogical specialities in the period of mastering educational academic and professional activities. The author comes to a conclusion about the necessity of psychological support of this process, as otherwise there is a kind of “parallelism” of values that reduces the effectiveness of professional self-determination of a future teacher’s personality.
Key words: primary professional self-determination, self-concept, learning activity,
motivation.
References
1. Zobkov A. V., Turchin A. S. Samoregulyatsiya uchebnoy deyatel’nosti: monografiya. Vladimir: Izd-vo VlGU, 2013. 251 s.
2. Karpova E. V. Struktura i genezis motivatsionnoy sfery lichnosti v uchebnoy deyatel’nosti: monografiya. Yaroslavl’: Izdatel’stvo YaGPU im. K. D. Ushinskogo, 2007. 570 s.
3. Kuz’mina N. V., Turchin A. S., Zharinova E. N. Akmeologicheskie tekhnologii fundamental’nogo i obshchego obrazovaniya: monografiya / pod red. A. N. Sivaka. SPb.: Izd-vo NU «Tsentr strategicheskikh issledovaniy», 2016. 286 s.
4. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp. M.: Izd-vo Instituta psikhoterapii, 2002. 490 s.
5. Shadrikov V. D. Deyatel’nost’ i sposobnosti. M.: Izd. korporatsiya «Logos», 1994. 320 s.
Price: 50 рублей
To order