LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PERSONALITY DEVELOPMENT BY MEANS OF AESTHETIC EDUCATION

A. V. Vasilieva
Price: 50 руб.
 The article analyses the formation and development of students’ personality and its
coverage in domestic science. It describes the conditions for the realisation of this
direction, as well as modern features of education.
Key words: formation and development of personality, socialisation, education, selfdevelopment, aesthetic education.
References
1. Anan’yev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. L., 1945.
2. Gulyaeva L. I. Esteticheskoe vospitanie i tvorcheskaya aktivnost’ lichnosti. M.: Znanie, 2002. 64 s.
3. Leont’yev A. N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya: v 2 t. M.: Pedagogika, 1983. T. 1.
4. Merlin V. S. Ocherk teorii temperamenta. M.: Prosveshchenie, 1964. 302 s.
5. Teplov B. M. Psikhologicheskoe vospriyatie khudozhestvennogo vospitaniya. M.-L.: Izvestiya APN RSFSR, 1947.
6. Shapovalenko I. V. Vozrastnaya psikhologiya: uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2005. 349 s.
Price: 50 рублей
To order