LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №1 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

THE PLACE OF A PERSON’S REFLEXIVITY IN DECISION-MAKING

M. A. Dymshakov
Price: 50 руб.
 The article may be useful for consultants on personnel management or human resources managers, since it discloses the interrelated aspects of such personality traits as reflxivity, rigidity and impulsiveness. A special place is given to reflxivity as a particular feature of a person making decisions. The author also presents the characteristics of individuals possessing reflxive and non-reflxive properties.
Key words: decision-making, decision-making management, personal factors of
decision-making, rigidity, impulsiveness, reflxivity, rationality, risk.
References
1. Yermakova P. N. Psikhologiya lichnosti: uchebnoe posobie / pod red. prof. P. N. Yermakova, prof. V. A. Labunskoy. M.: Eksmo, 2007. 124 s.
2. Karpov A. V. Psikhologiya menedzhmenta: uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2005. 143 s.
3. Karpov A. V. Reflksivnost’ kak psikhicheskoe svoystvo i metodika eyo diagnostiki // Psikhologicheskiy zhurnal. 2003. T. 24, № 5. S. 45–57.
4. Kolpakov V. M. Teoriya i praktika prinyatiya upravlencheskikh resheniy: uchebnoe posobie. 2-e izd., pererab. i dop. K.: MAUP, 2014.
5. Cherednichenko I. P., Tel’nykh N. V. Psikhologiya upravleniya / Seriya «Uchebniki dlya vysshey shkoly». Rostov-na-Donu: Feniks, 2004. 91 s.
6. Pashukova T. I., Dopira A. I., D’yakonov G. V. Psikhologicheskie issledovaniya. Praktikum po obshchey psikhologii dlya studentov pedagogicheskikh vuzov: uchebnoe posobie. M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psikhologii», 2013.
7. Slotina T. V. Psikhologiya lichnosti: uchebnoe posobie. SPb.: Piter, 2008. 304 s.
Price: 50 рублей
To order