LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 23 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

The Impact of Dialogue on the Implementation of Communicative Strategy of Domination

A. Uy. Kudryavtseva
Price: 50 руб.
 The article examines the relation between communicative role of talk-show participant, mode of speech and ways to achieve communicative domination. The author determines
two principal variants of communicative domination and describes the basic tools inherent in each of the defi ned types.
Keywords: communicative strategy of domination, mode of speech,
communicative role, talk-show.
REFERENCES
1. Bogdanov V. V. Kommunikativnaya kompetentsiya i kommunikativnoe liderstvo //
Yazyk, diskurs i lichnost’. Tver’: Izd-vo Tver. un-ta, 1990. S. 26–31.
2. Borisova I. N. Russkiy razgovornyi dialog. Struktura i dinamika. M.: Knizhnyidom «Librokom», 2009. 320 s.
3. Issers O. S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi. M: Izd-vo LKI,
2008. 288 s.
4. Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa. M.: ITDGK «Gnozis», 2003. 280 s.
5. Chernyavskaya V. E. Diskurs vlasti i vlast’ diskursa: problemy rechevogo
vozdeystviya: uchebnoe posobie. M.: Flinta: Nauka, 2006. 136 s.
Price: 50 рублей
To order