LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 23 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Interpretation of the Verb Passive Voice in Turkish Studies

Z. I. Salyakhova
Price: 50 руб.
 The article explores complex and relevant issue in Turkish studies, i.e. verb voice which combines extremely complex lexical phenomena, word formation, form development, morphology, syntax, stylistics and semantics. The author reviews major concepts of Turkish studies aimed at distinguishing various meanings of passive voice. The essence of the author’s approach is that the passive voice describes an action
performed by the grammatical object which is transmitted to the grammatical subject. In the passive voice the grammatical subject turns into the logical object and the grammatical complement becomes the logical subject.
Keywords: Turkish stu dies, verb voice, passive voice, grammatical categories.
REFERENCES
1. Baskakov N. A. Karakalpakskiy yazyk. T. II (fonetika i morfologiya), ch. 1 (chasti
rechi i slovoobrazovanie). M., 1952.543 s.
2. Voprosy sostavleniya opisatel’nykh grammatik yazykov narodov SSSR: stenogramma koordinatsionnogo soveshchaniya po problemam prostogo predlozheniya i kategorii zaloga. Ufa: AN SSSR, 1958. 117 s.
3. Gelyaeva A. I. Slovoizmenitel’naya i slovoobrazovatel’naya funktsii zalogovykh
affi ksov v karachaevo-balkarskom yazyke. Nal’chik, 1999.128 s.
4. Dzhafarov S. O kategorii zaloga v tyurkskikh yazykakh // Uchenye zapiski Azerbaydzhanskogo gosudarstvennogo universiteta im. S. M. Kirova. Baku, 1978.
5. Dmitriev N. K. Grammatika bashkirskogo yazyka. M.: Nauka, 2008. 264 s.
6. Zinnatullina K. Z. Zalogi glagola v sovremennom tatarskom literaturnom yazyke.
Kazan’, 1969.190 s.
7. Iskhakov F. G., Pal’mbakh A. A. Grammatika tuvinskogo yazyka. Fonetika i
morfologiya.M., 1961.472 s.
8. Serebrennikov B. A., Gadzhieva N. Z. Sravnitel’no-istoricheskaya grammatika
tyurkskikh yazykov: uchebnoe posobie dlya vuzov. Baku, 1979.206 s.
9. Tumasheva D. G. Khəzerge tatar ədəbi tele morfologiyase /Morfologiya sovremennogo literaturnogo tatarskogo yazyka. Kazan’, 1964.188 s.
10. Fatykhov A. Kh. Kategoriya zaloga v bashkirskom yazyke // Voprosy sostavleniya opisatel’nykh grammatik yazykov narodov SSSR (stenogramma koordinatsionnogo soveshchaniya). Ufa, 1958. S. 73–80.
11. Khangil’din V. N. Tatar tele grammatikasy (Grammatika tatarskogo yazyka).
Morfologiya i sintaksis.Kazan’, 1959. S. 178–179.
12. Kharitonov L. N. Zalogovye formy glagolov v yakutskom yazyke. M.- L., 1963. 126 s.
13. Yuldashev A. A. Sistema slovoobrazovaniya i spryazhenie glagola v bashkirskom
yazyke. M. 1958. 195 s.
14. Yastremskiy S. V. Grammatika yakutskogo yazyka. 2-e izd.M., 1938.228 s.
Price: 50 рублей
To order