LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №16 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

PSYCHOMETRIC REASONING OF “THE TROMSO SOCIAL INTELLIGENCE SCALE” QUESTIONNAIRE BASED ON THE CITY TEENAGERS SAMPLE

V. V. Shevelev
Price: 50 руб.
 The article describes the results of adaptation of the Norwegian questionnaire “The
Tromso Social Intelligence Scale” to the Russian-speaking sample group of teenagers
from Saint Petersburg (N = 162 (89 males, 73 females); M = 16.12; SD = 0.71).
Key words: psychodiagnostics, psychometrics, social intelligence, TSIS, validity,
reliability.
References
1. Aleshina N. V. Otsenka vliyaniya razvitiya sotsial’nogo intellekta cheloveka na ego sotsiometricheskiy status v gruppe // Sredneye professional’noe obrazovanie. 2011. № 1. S. 46–49.
2. Belova S. S. V psikhometricheskikh poiskakh sotsial’nogo intellekta // Sotsial’nyi i emotsional’nyi intellekt: ot protsessov k izmereniyam / pod red. D. V. Lyusina, D. V. Ushakova. M.: Izd-vo IP RAN, 2009. S. 187–215.
3. Belova S. S. Sotsial’nyi intellekt: problema operirovaniya verbalizovannym i neverbalizovannym znaniem // Psikhologiya obrazovaniya: problemy i perspektivy (Moskva, 16–18 dekabrya 2004 g.): materialy I Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. M.: Smysl, 2004.
4. Belova S. S. Sotsial’nyi intellekt: sravnitel’nyi analiz metodik izmereniya // Sotsial’nyi intellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya / pod red. D. V. Lyusina, D. V. Ushakova. M.: Izd-vo RAN, 2004. S. 109–119.
5. Luneva O. V. Kontseptsiya sotsial’nogo intellekta lichnosti // Znanie. Ponimanie. Umenie: nauchnyi zhurnal Moskovskogo gumanitarnogo universiteta. 2012. № 2. S. 46–51.
6. Luneva O. V. Sotsial’nyi intellekt kak kategoriya sotsial’noy psikhologii // ZPU. 2010. № 1. S. 146–151.
7. Luneva O. V. Sotsial’nyi intellekt — uslovie uspeshnoy kar’yery // Problema ponimaniya. 2006. № 1. S. 53–58.
8. Luneva O. V. Teoreticheskie osnovaniya kontseptsii sotsial’nogo intellekta // ZPU. 2011. № 3. S. 231–236.
9. Nasledov A. D., Semenov V. Yu. Modifiatsiya shkaly sotsial’nogo intellekta Tromso dlya rossiyskikh shkol’nikov. URL: http://vestnik.spbu.ru/html15/s12/s12v4/s12v4.html (data obrashcheniya: 03.07.2016).
10. Savenkov A. I. Kontseptsiya sotsial’nogo intellekta // Odarennyi rebenok. 2006. № 1. S. 6–18.
11. Savenkov A. I., Narikbaeva L. M. Intellekt, vedushchiy k professional’nomu uspekhu, kak faktor razvitiya professional’noy odarennosti budushchego spetsialista // Odarennyi rebenok. 2007. № 6. S. 22–36.
12. Sternberg R. Dzh. Za predelami IQ. Triarkhicheskaya teoriya intellekta / per. s angl. i red. professora A. A. Alekseyeva. URL: http://developpsy.ru/DOC/Beyond_IQ.pdf (data obrashcheniya: 9.04.2015).
13. Ushakov D. V. Sotsial’nyi intellekt i ego izmerenie // Sotsial’nyi intellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya / pod red. D. V. Lyusina, D. V. Ushakova. M.: Izd-vo IP RAN, 2004. S. 141–160.
14. Ushakov D. V. Sotsial’nyi intellekt kak vid intellekta // Sotsial’nyi intellekt: teoriya, izmerenie, issledovaniya / pod red. D. V. Ushakova, D. V. Lyusina. M.: Izd-vo IP RAN, 2004. S. 11–29.
15. Chesnokova O. B. Vozrastnoy podkhod k issledovaniyu sotsial’nogo intellekta u detey // Voprosy psikhologii. 2005. № 6. S. 35–45.
16. Chesnokova O. B. Izuchenie sotsial’nogo poznaniya v detskom vozraste // Poznanie, obshchestvo, povedenie / red. D. V. Ushakov. M., 1996. S. 54–77.
17. Shcherbakov S. V. Sotsial’nyi intellekt i prognozirovanie vzaimootnosheniy v konflktnykh situatsiyakh // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2013. T. 18. № 4. S. 1260–1266.
18. Birknerová Z., Vávrová S. a kol. Vybrané sociální jevy v kulturních souvislostech. Výzkumná sonda mezičeské a slovenské vysokoškolské studenty. Praha: Hnutí R, 2013. URL: http://www.unipo.sk/public/media/19940/Birknerova_Vavrova_Vybrane_socialni_jevy.pdf (data obrashcheniya: 7.03.2015).
19. Brief Report: Adaptation of the Italian. Version of the Tromso Social Intelligence Scale to the Adolescent Population // Journal of Adolescence. 2006. Vol. 29. Iss. 2. Р. 307–312
20. Can social intelligence be measured? Psychometric properties of the Tromsø Social Intelligence Scale — English Version. URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03033910.2012.737758
(data obrashcheniya: 8.04.2015).
21. Construct validation of the Sternberg Triarchic Abilities Test: Comment and reanalysis. URL: http://
emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/1.-Construct-validation-of-the-Sternberg-Triarchic-Abilities-TestComment-and-reanalysis.pdf (дата обращения: 13.03.2015).
22. Corrigan A. Social Competence Scale — Teacher Version. URL: http://www.fasttrackproject.org/
techrept/s/sct/sct4tech.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2015).
23. Developmental Trajectories of (Cyber) Bullying Perpetration and Social Intelligence During Early Adolescence. URL: http://jea.sagepub.com/content/early/2014/11/08/0272431614556891.refs (data obrashcheniya: 17.03.2015).
24. Differences in social and Machiavellian intelligence between the management students from the Czech and Slovak republic. URL: http://www.researchgate.net/publication/240322202_Machiavellian_intelligence
(data obrashcheniya: 17.03.2015).
25. Early Childhood Measurement and Evaluation Tool Review. URL: http://www.cup.ualberta.ca/wpcontent/uploads/2012/06/FINAL_SSRS_May-2012.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2015).
26. Frankovský M., Birknerová Z. Detecting Social Intelligence by MESI Methodology — Psychometri  Characteristics // Individual and Society. 2014. Vol. 17. No. 1. URL: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2014/1/6075/ (data obrashcheniya: 7.03.2015).
27. Lorr М, Youniss R. P., Stefi E. C. An Inventory of Social Skills // Journal of Personality Assessment. 1991. № 57(3). Р. 506–520.
28. Reliability and validity of the Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20935234 (data obrashcheniya: 17.03.2015).
29. Sadia Saleem, Zahid Mahmood. Development and Validation of Social Intelligence Scale for University Students Pakistan // Journal of Psychological Research. 2013. Vol. 28. No. 1. Р. 65–83.
30. Silvera D. H., Martinussen M., Dahl T. I. The Tromso Social Intelligence, a self-report measure of social intelligence // Scandinavian Journal of Psychology. 2001. № 42. Р. 313–319.
31. Social and emotional intelligence: Contributors to resilience and resourcefulness. URL: http://rrsworkshops.com/APaluckaSocial%20IQ.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2015).
32. The Awareness of Social Inference Test (TASIT). URL: http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/
AdultCognitionNeuropsychologyandLanguage/AdultAttentionExecutiveFunction/TheAwarenessofSocialIn
ferenceTest(TASIT)/TheAwarenessofSocialInferenceTest(TASIT).aspx (data obrashcheniya: 17.03.2015).
33. The Validity, Reliability and Factorial Structure of the Turkish Version of the Tromso Social Intelligence Scale. URL: http://eric.ed.gov/?id=EJ847775 (data obrashcheniya: 8.04.2015).
34. Vasiľová K., Baumgartner F. Why Is Social Intelligence Diffiult to Measure? // Internetový časopis Človek a spoločnosť. 2005. № 8 (4). URL: http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2005/studia_vasilova-baumgartner.html (data obrashcheniya: 17.03.2015).
Price: 50 рублей
To order