LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №15 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE TRADITION OF UNIVERSITY EDUCATION IN CHINA

A. V. Zhdanov
Price: 50 руб.
 The article is devoted to some aspects of the scientifi and educational environment
of modern universities in China, taking into account the traditions and new views on
university education in the modern realities of the world educational space.
Key words: education, university education in China, traditions of education.
References
1. Aref’yev A. L. Kitayskiy fenomen v mezhdunarodnom obrazovanii // SOTIS — sotsial’nye tekhnologii, issledovaniya. 2010. № 6. S. 13–27.
2. Mashkina O. A. Obrazovanie kak faktor innovatsionnogo razvitiya KNR // Ekonomika obrazovaniya. 2011. № 3. S. 88–106.
3. Rid G. Obrazovanie cherez iskusstvo / per. Lv. Yanhe. Chansha: Khunan’ArtPress, 1993.
4. Ju Zhaochun. Didakticheskie osnovy obucheniya studentov izobrazitel’nomu iskusstvu v sisteme vysshego khudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya Rossii i Kitaya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11391 (data obrashcheniya: 11.09.2016).
5. Jiang Jun. Tendentsii razvitiya obshchego obrazovaniya v Kitae i Rossii v usloviyakh sovremennykh reform: dis. ... kand. ped. nauk. M., 2007. 168 s.
6. Walsh J. V. China Closes the Innovation Gap. Surges to World’s Second in High Quality Science. URL: http://dissidentvoice.org/2016/05/china-closes-the-innovation-gap/ (data obrashcheniya: 23.09.2016).
7. Yang Fang. Nauchnoe obsuzhdenie khudozhestvennogo kachestva obrazovaniya // Zhurnal Khaynan’skogo pedagogicheskogo universiteta. 2005. № 2.
Price: 50 рублей
To order