LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №15 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

FEATURES OF STUDENTS’ LEGAL CULTURE FORMATION IN EDUCATIONAL SPACE CONDITIONS

M. S. Fabrikov, L. K. Fortova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to consideration of the substantive content of students’ legal
culture in educational institutions of higher education. It is stated that the structure of
the legal culture of a student’s personality consists of three components: cognitive,
motivational-axiological, and regulative components, which provide legal and moral
self-determination of an individual, reinforcing his/her social maturity. The authors come
to the conclusion that the basis of students’ legal culture formation is legal nurturing
and legal education, whose symbiosis provides necessary preconditions for the full
development of an individual.
Key words: legal culture, legal consciousness, legal education, students, value
orientations.
References
1. Anan’yev B. G. Izbrannye psikhologicheskie trudy: v 2 t. M., 1980. T. 2. 216 s.
2. Makarenko A. S.  Metodika organizatsii vospitatel’nogo protsessa // Pedagogicheskie sochineniya: v 7 t. / red. kol.: I. A. Kairov, G. S. Makarenko, E. N. Medynskiy. M.: Izd-vo APN RSFSR, 1958. T. 5. S. 9–98.
3. Ovchinnikov O. M. Pravonarushenie kak antisotsial’noe povedenie // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2008. № 11. S. 6–8.
4. Ovchinnikov O. M. Sushchnost’ i soderzhanie fenomena addiktivnogo povedeniya studentov // Vysshaya shkola: opyt, problemy, perspektivy: materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / nauch. red. V. I. Kazarenkov. 2013. S. 680–684.
5. Pevtsova E. A. Pravovoe vospitanie kak sredstvo formirovaniya pravovoy kul’tury // Sovremennoe pravo. 2003. № 8. S. 44–48.
6. Sal’nikov V. P. Stabil’nost’ obshchestva i pravovaya kul’tura: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii: v 2 ch. SPb., 1998.
7. Fortova L. K., Ovchinnikov O. M. Konstruirovanie obrazovatel’nogo protsessa na osnove idey nenasiliya i tolerantnosti // Nauchnoe mnenie. 2014. № 9. S. 62–64. (Psikhologo-pedagogicheskie i yuridicheskie nauki.)
Price: 50 рублей
To order