LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №14 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

DETERMINATION OF THE DEVELOPMENT OF COMPLEX SYSTEMS

E. V. Kurakina
Price: 50 руб.
 The article presents an attempt to analyse the mechanisms of development of complex
systems. It is revealed that the factors of development determination are: organisation of
a developing system, its structure, principles of functional organisation. The possibility
of changing the laws of development of complex systems is revealed.
Key words: complex systems, development determination, factors of development,
functional organisation of a system, internal causality.
References
1. Askin Ya. F. Kategorii struktury i problema determinizma protsessa razvitiya. Problema determinizma v svete sistemno-strukturnogo analiza. Saratov, 1970.
2. Butakov A. A. Izmenchivost’ i ustoychivost’ i problema real’noy istorii ob’yektivnykh zakonov // Filosofskie nauki. 1973. № 5.
3. Zavadskiy A. M., Kolchinskiy E. I. Evolyutsiya evolyutsii. M.: Nauka, 1977.
4. Kedrov B. M. Yedinstvo dialektiki, logiki i teorii poznaniya. M., 1973.
5. Miklin A. M. Kategorii razvitiya: trudnosti ob’yasneniya // Voprosy fiosofi. Pravda. 1978. № 3. S. 80–89.
6. Miklin A. M., Podol’skiy V. A. Kategorii razvitiya v marksistskoy dialektike. M.: Mysl’, 1980.
7. Mozelov A. P. Materialisticheskaya dialektika i teoriya dvizhushchikhsya sil zhivogo: dis. … d-ra fiosof. nauk. L., 1985.
8. Shmal’gauzen I. I. Problemy darvinizma. M., 1969.
Price: 50 рублей
To order