LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Establishment of Homophonic Style in Music of the Western European Baroque

E. L. Aleksandrova
Price: 50 руб.
 The article reviews the evolutionary process which led to the emergence of the homophonic concept in the music of the Western European baroque. The author highlights basic premises and factors of this momentous event. Music texture and form/composition are analyzed in the light of the theory of relief and background developed by the author. The relief/background pair, which took shape in the baroque
period, correlates with the aesthetic and philosophical antinomy of the individual and universal.
Keywords: homophony, style, relief and background, texture, form, evolution.
REFERENCES
1. Aleksandrova E. L. U istokov gomofonii. Nauchnoe mnenie: nauchnyi zhurnal /
Sankt-Peterburgskiy universitetskiy konsortsium. SPb., 2015. № 11. S. 39–42.
2. Mikhaylov A. V. Veshchestvennoe i dukhovnoe v stilyakh nemetskoy literatury
XVII veka // Tipologiya stilevogo razvitiya Novogo vremeni. Klassicheskiy stil’. Sootnoshenie garmonii i disgarmonii v stile. M.: Nauka, 1976. S. 446–473.
3. Mikhaylov A. V. Problema stilya i etapy razvitiya literatury Novogo vremeni //
Teoriya literaturnykh stiley. Sovremennye aspekty izucheniya. M.: Nauka, 1982.
S. 344–374.
4. Skrebkov S. S. Khudozhestvennye printsipy muzykal’nykh stiley. M.: Muzyka,
1973. 448 s.
5. Sofronova L. Ob analize literaturnogo proizvedeniya epokhi barokko // Sovetskoe
slavyanovedenie. M.: Nauka, 1975. № 5. S. 36–46.
Price: 50 рублей
To order