LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

History of Museum Preservation of Palace and Garden Ensembles in China

Wang Yu
Price: 50 руб.
 The article analyses cultural processes aimed at the rethinking of functioning museum palace and garden space in modern China. The author de fi nes priority directions of museum preservation process, which re fl ect national art specifi cs of garden and architectural ensembles, museum activities and their role in the Chinese society.
Keywords: China, national culture, process of museum preser vation.
REFERENCES
1. 汉宝德 中国建筑文化讲座。北京:社会科学文献出版社。 2008年。 275页。
Han Baode. Lektsii po kitayskoy arkhitekturnoy kul’ture. Pekin: Izd-vo nauchnoy
dokumentatsii po sotsial’nym naukam, 2008. 275 s.
2. 贾洪波 中国古代建筑艺术。天津:南开大学。 2010年。 276页。 Jia Hongbo.
Kitayskaya drevnyaya arkhitektura. Tyan’ Tszin’: Nan’kayskiy universitet, 2010. 276 s.
3. 刘守柔 清末民国文化遗产保护的兴起与演进研究。博士论文。专业:文
化遗产,博物馆学。复旦大学, 2014年, 220页。  Liu Shourou. Issledovaniya
vozniknoveniya i evolyutsii okhrany ob’yektov kul’turnogo naslediya v poslednie gody
dinastii Tsin i v ranniy period sushchestvovaniya Kitayskoy Respubliki. Spetsial’nost’:
muzeologiya i kul’turnaya naslediya. Universitet Fu dan’, 2014. 220 s.
4. 唐克扬 从废墟到燕园。北京:三联书店, 2009年, 272页。 Tang Keyang. Ot
otkhodov k parkam Yan’. Pekin: Izd-vo «Novye znaniya dlya chteniya «San’lyan’»,
2009. 272 s.
5. 中国文物古迹保护准则. 2015. Standarty zashchity kul'turnykh relikviy Kitaya
2015 g. URL: http://www.iicc.org.cn/upload/fi les/2015%E4%B8%AD%E5%9B%BD
%E6%96%87%E7%89%A9%E5%8F%A4%E8%BF%B9%E4%BF%9D%E6%8A%
A4%E5%87%86%E5%88%99.pdf (data obrashcheniya: 12.02.2016).
Price: 50 рублей
To order