LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №11 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF FORMING THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF NON-LINGUISTIC PEDAGOGY BACHELOR STUDENTS

O. V. Mikhaleva
Price: 50 руб.
 The paper considers the structural and functional model of intercultural communication
of non-linguistic pedagogy bachelor students. The paper justifis the axiological,
competence-based and student-activity approaches, pedagogical principles and
functional requirements of the author’s model.
Key words: intercultural competence, teacher education, non-linguistic specialties,
axiological, competence-based and student-activity approaches.
References
1. Vygotskiy L. S. Izbrannye psikhologicheskie issledovaniya. Myshlenie i rech’. Problemy
psikhologicheskogo razvitiya. M.: Izd-vo APN RSFSR, 1956. 519 s.
2. Zimnyaya I. A. Psikhologiya slushaniya i govoreniya: avtoref. dis. ... d-ra psikh. nauk. M., 1973. 32 s.
3. Kraevskiy V. V. Metodologiya pedagogiki: analiz s pozitsiy proekta // Sovetskaya pedagogika. 1988. № 7.
4. Lerner I. Ya. Didakticheskie osnovy metoda obucheniya. M.: Znanie, 1981. 198 s.
5. Mukhina I. A., Zaryanova F. V., Semenova S. G. Delovye igry. L., 1989. 35 s.
6. Khutorskoy A. V. Klyuchevye kompetentsii // Narodnoe obrazovanie. 2003. № 2. S. 59–64.
7. Shchukin A. N. Sovremennye intensivnye metody i tekhnologii obucheniya inostrannym yazykam: uchebnoe posobie. 2-e izd. M.: Filomatis, 2010. 188 s.
Price: 50 рублей
To order