LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №11 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

PLOT-ACTIVITY TECHNOLOGIES OF TRAINING TEACHERS AND PSYCHOLOGISTS OF THE NEW QUALIFICATION

N. B. Kovalevа
Price: 50 руб.
 The article discusses the diffiulties of psychological and pedagogical ensuring of
transmission of innovative technologies aimed at solving strategic tasks of personality
development of children and teenagers in compliance with educational standards.
The author’s plot-activity technologies can be used not only for planning scenarios of
students’ personality development in accordance with a zone of their near development,
but in the context of solving the problem of transfer of these technologies at the expense
of the research and project organisation.
Key words: transfer of innovative technologies, personality development, plot-activity
technologies, positional reflction.
References
1. Asmolov A. G.  Navigator v mire detstva // Obruch. Obrazovanie: rebenok i uchenik. 2014. № 2. S. 51–52.
2. Bakhtin M. M. K metodologii gumanitarnykh nauk // Estetika slovesnogo tvorchestva. 2-e izd. M.: Iskusstvo, 1986. S. 381–393.
3. Vygotskiy L. S. Psikhologiya razvitiya cheloveka. M.: Smysl, 2005. 136 s.
4. Zaretskiy V. K. Evristicheskiy potentsial «zony blizhayshego razvitiya» // Voprosy psikhologii. 2008. № 6. S. 13–25.
5. Kovaleva N. B., Kovalev F. A. Innovatsionnoe proektirovanie obrazovatel’nykh tekhnologiy. M.: GAOU VO MIOO, 2015. 167 s.
6. Leont’yev D. A. O nekotorykh aspektakh problemy «kul’tura i lichnost’» // Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya. 2013. № 1. S. 22–30.
7. Obukhov A. S. Dialog s mirom // Direktor shkoly. 2013. № 8 (181). S. 82–88.
8. Obukhova L. F. Gl. IX. Podrostkovyi vozrast v svete raznykh kontseptsiy // Vozrastnaya psikhologiya. M.: MGPPU, 2006. S. 359–391.
9. Slobodchikov V. I. Antropologicheskaya perspektiva otechestvennogo obrazovaniya. Yekaterinburg, 2010. 263 s.
Price: 50 рублей
To order