LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Lexical Occasionalisms in the Characterization of Nicholas II in the Epic Novel “Red Wheel” by A. Solzhenitsyn

Jiang Jingjin
Price: 50 руб.
 The author explores lexical occasionalisms which illustrate Solzhenitsyn’s personal view towards the character of Nicholas II in his epic novel “Red Wheel”. The author purports that lexical occasionalisms in the novel are emotionally colored and are speci fi cally structured. As much as the novel itself, lexical occasionalisms become writer’s creative trademark
Key words: occasionalisms, neologisms, Nicholas II, writer’s world picture.
REFERENCES
1. Kovalenko K. V. Okkazionalizmy slovarya prozy A. I. Solzhenitsyna v aspekte
strukturno-semanticheskoy tipologii // Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. № 82. SPb.,
RGPU im. A. I. Gertsena: 2008. S. 166–172.
2. Lykov A. G. Okkazionalizm i yazykovaya norma // Grammatika i norma. M.,
1977. S. 62–83.
3. Lykov A. G. Sovremennaya russkaya leksikologiya (russkoe okkazional’noe
slovo): ucheb. posobie dlya fi lol. fak. un-tov. M.: Vysshaya shkola, 1976. 119 s.
4. Maslenikov D. B.  Russkoe poeticheskoe slovotvorchestvo. Ch. 1. Futuristy:
monogra fi ya [Teksty]. Ufa: Izd-vo BGPU, 2009. 160 s.
5. Malyi akademicheskiy slovar’ // Onlayn slovar’ [portal.] URL: http://onlineslovari.
com/malyiy_akademicheskiy_slovar/ (data obrashcheniya: 13.04.2015).
6. Russkaya grammatika. T. 1: Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonatsiya.
Slovoobrazovanie. Morfologiya / N. Yu. Shvedova (gl. red.). M.: Nauka, 1980.
7. Solzhenitsyn A. I.  Sobranie sochineniy: v 30 t. T. 12. Krasnoe Koleso:
Povestvovan’ye v otmerennykh srokakh. — Uzel III: Mart Semnadtsatogo. Kniga 2.
M.: Vremya, 2008. 800 s.
8. Solzhenitsyn A. I. Sobranie sochineniy: v 30 t. T. 14. Krasnoe Koleso:
Povestvovan'ye v otmerennykh srokakh. — Uzel III: Mart Semnadtsatogo. Kniga 4.
M.: Vremya, 2008. 736 s.
9. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka V. Dalya. URL: http://
slovardalya.ru/ (data obrashcheniya: 13.04.2015).
10. Urmanov A. V. Poetika prozy Aleksandra Solzhenitsyna. M.: Prometey, 2000.
231 s.
11. Fel’dman N. I. Okkazional'nye slova i leksikografi ya // Voprosy yazykoznaniya.
1957. № 4. S. 64–73.
Price: 50 рублей
To order