LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

“Circassian Horsemanship” — “ZekIue” in Traditional Lifestyle of Adyghe Nobility (based on folktales)

L. S. Khagozheva
Price: 50 руб.
 The article provides a snapshot from the lifestyle of the upper classes of Adyghe feudal society. In particular, one of the most important institutions of the traditional culture
of the Adyghe, i.e. horsemanship, or “zek1ue”, is considered the only occupation worthy of a man of noble birth. The article is based on the research material of the adyghe
folktales.
Keywords: adyghe legends, feudal nobility, chivalry, horsemanship, moral and ethical attitudes, test.
REFERENCES
1. Arkhiv KBNII, papka 6, pasport 3, s. 16.
2. Bgazhnokov B. Kh. Ocherki etnogra fi i obshcheniya adygov. Nal’chik: El’brus,
1983.
3. Dubrovin N. Cherkesy (adyge)// Materialy dlya istorii cherkesskogo naroda.
Nal’chik, 1991.
4. Keshev A. G. Izbrannye proizvedeniya. Nal'chik, 1976.
5. Mirzoev A. S. Cherkesskoe naezdnichestvo «zek1ue» (Iz istorii voennogo byta
cherkesov v XIII — pervoy polovine XIX v.) 2-e izd. Nal'chik, 2004.
6. Nogmov Sh. B.  Istoriya adykheyskogo naroda, sostavlennaya po predaniyam
kabardintsev. Nal’chik, 1994.
7. Khan-Girey. Zapiski o Cherkesii. Nal'chik: El'brus, 1992.
8. Khan-Girey. Izbrannye proizvedeniya. Nal'chik, 1974.
9. Interiano Dzh. Byt i strana zikhov, imenuemykh cherkesami // ABKIEA. Nal’chik,
1974. S. 48–52.
10. Longvort Dzh. God sredi cherkesov // ABKIEA. Nal’chik, 1974. S. 531–584.
11. Marin’i, de T. Puteshestvie v Cherkesiyu // ABKIEA. Nal’chik, 1974. S. 291–
327.
12. Potto V. A. Kavkazskaya voyna. Stavropol’, 1994. T. 1–5. T. 2.
13. Spenser E. Puteshestviya v Cherkesiyu. Maykop, 1994.
14. Tornau F. F.  Vospominaniya kavkazskogo ofitsera // Adyge. Kul’turnoistoricheskiy zhurnal. Nal'chik, 1991.
Price: 50 рублей
To order