LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

The Expression of Will in De fi nite-Personal Sentences with Imperative and Indicative Form of the Predicate

L. L. Mishakova
Price: 50 руб.
 The article explores speech acts with the semantics of will, in the expression of which one-part definite-personal sentences participate. The difference in expression of various kinds of will in the sentences with imperative and indicative predicate is also described. The comments are provided and the situations are described in which one or the other kind of speech act expression is possible; comments are also provided on the speech
characteristics of the speaker and on the relationship between the participants.
Keywords: de finite-personal sentence, predicate, imperative mood, indicative mood,
speaker, interlocutor.
REFERENCES
1. Bol’shoy tolkovyi slovar’ russkogo yazyka / pod red. S. A. Kuznetsova. SPb.,
2000.
2. Isachenko A. V. Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v sopostavlenii
s slovatskim. Bratislava, 1960. T. 2.
3. Kosilova M. F. K voprosu o pobuditel’nykh predlozheniyakh // Vestnik MGU.
Seriya fi lologii i zhurnalistiki. M., 1962. № 4. S. 48–56.
4. Nemeshaylova A. V. Povelitel'noe naklonenie v sovremennom russkom yazyke:
avtoref. dis. kand. fi lol. nauk. Penza, 1961.
5. Russkaya grammatika. T. I. Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonatsiya. Slovoobrazovanie. Morfologiya. T. II. Sintaksis. M., 1980.
6. Slovar’ russkogo yazyka pod red. A. P. Yevgen’yevoy: v 4 t. M., 1999. URL:
http://mas-dict.narod.ru/
7. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t. M.-L., 1950–1965.
8. Khrakovskiy V. S. Povelitel’nost’ // Teoriya funktsional'noy grammatiki.
Temporal’nost’. Modal'nost'. L., 1990. S. 185–238.
9. Khrakovskiy V. S., Volodin A. P. Semantika i tipologiya imperativa. Russkiy
imperativ. L., 1986.
Price: 50 рублей
To order