LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Metagraphemics in the “Literary Passport” of Andrey Bely

N. L. Shubina
Price: 50 руб.
 The article focuses on the analysis of author’s punctuation as an objective prerequisite for developing new approaches in the description of text punctuation, or metagraphemics, as a phenomenon of the Russian text.
Keywords: text, punctuation, metagraphemics, author’s punctuation.
REFERENCES
1. Baranov A. N., Parshin P. B. Vozdeystvuyushchiy potentsial var'irovaniya v sfere
metagrafemiki // Problemy effektivnosti rechevoy kommunikatsii: sbornik nauchnoanaliticheskikh obzorov. M., 1990. S. 41–115.
2. Belyi A. Na rubezhe dvukh stoletiy. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1989.
544 s. (Seriya literaturnykh memuarov).
3. Gasparov B. M. Yazyk. Pamyat'. Obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 1996. 352 s.
4. Timina S. I. Vstupitel'naya stat'ya i primechaniya // Belyi A. Moskva / sost., vstup.
st. i primech. S. I. Timinoy. M.: Sov. Rossiya, 1989. 768 s.
5. Shtayn K. E. K voprosu o protsessakh samoorganizatsii v otkrytykh nelineynykh
sredakh (na materiale poeticheskogo teksta) // Organizatsiya i samoorganizatsiya
teksta: sbornik statey nauchno-metodicheskogo seminara «TEXTUS». Vyp. 1. SanktPeterburg — Stavropol’: Izd-vo SGU, 1996. S. 5–19.
6. Shubina N. L., Antoshintseva M. A. Vspomogatel'nye semioticheskie sistemy v
ustnoy i pis’mennoy kommunikatsii: monogra fi ya. SPb.: PetroPress, 2005. 291 s.
7. Shubina N. L. Funktsii metagrafemiki v kommunikativno-pragmaticheskoy
organizatsii teksta // Nauchnoe mnenie: nauchnyi zhurnal. SPb.: Sankt-Peterburgskiy
konsortsium, 2014. № 10. S. 28–36.
Price: 50 рублей
To order