LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Grebieten: New Data on Old Excavations

V. I. Kulakov
Price: 50 руб.
 Article focuses on the introduction of the notion of the archival and museum materials related to the excavation of the Grebiten burial grounds in the western part of the Sambia peninsula, currently the Zelenograd district of the Kaliningrad Region, which heretofore were regarded as irretrievable. These materials allowed not only to introduce this data for scientifi c use, but also to re-examine the facts related to the fi rst publications of this most signi fi cant archeological artefact of the Aestii. One of the conclusions derived from the probe of the material of the Grebiten burial grounds was that the references to the inventory of funerary gifts in the publications by G. Buyak were incomplete. As a result of the museum and archival work with the new data on the old excavations it became possible to demonstrate the abundance and diversity of the working tools inventory of the population of the western part of the Sambia peninsula who controlled amber prospecting and trade.
Keywords: Sambia, amber, Grebiten, excavation.
REFERENCES
1. Kazakyavichyus V. Oruzhie baltskikh plemen II–VIII vekov na territorii Litvy.
Vil‘nyus: «Mosklas», 1988. 159 s.
2. Kulakov V. I. Runopodobnye znaki i runy starshego futarka v drevnostyakh
yugo-vostochnoy Baltii // Civitas et castrum ad mare Balticum. Baltijas arheoloìijas
un vestures problemas dzelzs laikmetâ un viduslaikos. Riga: Latvijas istorijos institūts,
2002. S. 435–460.
3. Kulakov V. I. Istoriya Prussii do 1283 g. Moskva: «Indrik», 2003. 364 s.
4. Kulakov V. I. Dva pokoleniya voinov Do-370 // Chteniya, posvyashchennye
100-letiyu deyatel‘nosti Vasiliya Alekseyevicha Gorodtsova v Gosudarstvennom Istoricheskom muzeye. Tezisy konferentsii. Ch. II. M.: Otdel tipografskikh rabot GIM,
2003. S. 67–73.
5. Kulakov V. I. Istoriya Muzeya «Prussiya». Kaliningrad: KIT — fi lial RMAT,
2011. 99 s.
6. Kulakov V. I. Serii trekhluchevykh fi bul s maskoy zverya na nozhke v istoricheskoy Prussii // Stratum plus. SPb-Kishinyov-Odessa-Bukharest: Vysshaya Antropologicheskaya shkola, 2011. № 5. S. 109–122.
7. Kulakov V. I. Dekorativnoe iskusstvo Yantarnogo kraya. Ornament fi bul V–VII vv.
Saarbryukken: LAP Lambert, 2011. 150 s.
8. Kulakov V. I.  Rekonstruktsiya ubora obitateley Yantarnogo berega v I–V vv. n. e.
Kiev: Vidavets‘ Oleg Filyuk, 2013. 167 s.
9. Kulakov V. I., Skvortsov K. N. Klinki iz Klyaynkhayde // Gistarychna-arkhealagichny zbornik. Minsk: «Depolis», 2000. № 15. S. 40–52.
10. Mastykova A. V. Yantarnye busy s nareznym dekorom epokhi Velikogo pereseleniya narodov // Rossiyskaya arkheologiya. 2004. № 3. S. 55–67.
11. Prasolov Ya. V. K voprosu ob ispol‘zovanii perevyazey tipa balteus Vidgiriai na
territorii sambiysko-natangiyskoy kul‘tury v IV–V vv. n. e. // Arkheologiya Baltiyskogo
regiona. M.-SPb: izdatel‘stvo «Nestor-istoriya», 2013. S. 80–96.
12. Radyush K. N., Skvortsov K. N. Nakhodki detaley shchitov v areale sambiyskonatangiyskoy kul‘tury // Germania-Sarmatia. Drevnosti Tsentral‘noy i Vostochnoy Yevropy epokhi rimskogo vliyaniya i pereseleniya narodov. Kaliningrad: Yantarnyi skaz, 2008. S. 122–157.
13. Åberg N. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala-Leipzig: Almqvist,
Wiksells Boktryckeri-A.-D.,1919. 175 S.
14.Bujack G. Die Acession des Prussia-Museums. Grebieten // Prussia. Bd. XIII.
Königsberg: Ostpreußische Zeitungs- und Verlag-Druckerei,1886/1887. S. 202–255.
15. Heydeck J. Das Gräberfeld der Römischen Periode zu Grebieten, Kr. Fischhausen, besonders die südliche Hälfte // Prussia. Bd. 34. Königsberg: Ostpreußische
Zeitungs- und Verlag-Druckerei,1888. S. 181–183.
16. Hoffmann M. Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do
1920 roku. Olsztyn: Pracownia wydawnictw naukowych, 2013. 212 s.
17. Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau-Berlin: Kommissions-Verlag von Carl Flemming, 1908.
18. Jaskanis J. Cmentarzyska kultury zachodniobałtyjskiej z okresu rzymskiego.
Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym // Materiały starożytne i wszesno-
średniowieczne. T. IV. Warszawa:Wydawnictwo Państwowego Muzem Archeologicznego, 1977. S. 239–349.
19. Kulakov V. The weapon of horizon Sösdala-Untersiebenbrunn // Archaeologia
Lituana. Vol. 9. Vilnius: Universiteto leidykla, 2008. Р. 25–40.
20. Kulakov W. Die Enstehung der Dolchmessern // Archaeologia Lituana. Vol. 14.
Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla,2013. S. 36–50.
21. Madyda-Legutko R. Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der
frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International
Series 360. Oxford: BAR-Publishing,1986. 233 p.
22. Nowakowski W. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der barbarischen Welt. Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Marburg-Warszawa: Druk,1996.
169 S.
23. Prassolov J.A. Ein einzigartig verzeichnites Kampfmesser aus der PrussiaSammlung // Acta Praehistorica et Archaeologica. Bd. 41. Berlin: Verlag Marie Leidorf
GmbH, Rahden,2009. S. 263–274.
24. Tischler О., КеmkеН. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Grä-
berfelder nach Christi Geburt. Königsberg: Komission Verlag,1902. 46 S.
25. Wielowiejski J. Skarb bursztynu z późnego okresu rzymskiego w miejscowości
Basonia, woj. lubelskie // Prace Muzeum Ziemi. T. 41: Warszawa: Wydawnictwo geologiczne, 1990. S. 110–121.
26. Woźniak M. A iron ball-shaped pendant from the cemetery of the Wielbark
Culture in Kozłówko in northern Masovia // Archaeologia Lituana. Vilnius: Vilniaus
Universiteto leidykla, 2013. Vol. 14. P. 51–62.
Price: 50 рублей
To order