LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

MOTIVATING FACTORS OF SUCCESSFUL ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF FITNESS AEROBICS FOR NON-MAJOR UNIVERSITY STUDENTS

O. V. Nosik, N. S. Efi mova, T. N. Akulova
Price: 50 руб.
 The author of the paper describes the motivating factors of successful achievements
in the fi eld of fi tness aerobics for non-major university students. The paper presents
the results of the pilot study on the formation of volitional qualities among girls in a fi tness aerobics team.
K e y w o r d s: physical education, achievement motivation, volitional qualities of personality.
References
1. Efi mova N. S., Ivanov I. V. Zdorov’yeformiruyushch obuchenie na zanyatiyakh po fi zicheskoy kul’ture kak uslovie sozdaniya psikhologicheski bezopasnoy obrazovatel’noy sredy // Nauchnoe mnenie. 2013. № 5. S. 143–147.
2. Nosik O. V., Golovina V. A., Kustova E. A. Vospitanie i samovospitanie volevykh kachestv studentov sbornykh komand RKhTU po fitnes-aerobike // Materialy VI Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Chelovek. Obrazovanie. Nauka. Kul’tura». M., 2015. S. 134–137.
Price: 50 рублей
To order