LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE PSYCHOPHYSICAL PROBLEM OF CONSCIOUSNESS

I. V. Cherepanov
Price: 50 руб.
 The article deals with the problem of interaction between physical and mental things.
Physical and mental events are demarcated in terms of spatial localisability. The author
examines the relationship of the mind-body problem with the violation of the principle
of the physical world’s causal closure. The author also classifi es and critically studies the
major logically possible options in resolving the mind-body problem of consciousness.
K e y w o r d s: consciousness, mental experience, physical and mental problem,
epiphenomenalism, parallelism, naturalistic dualism.
References
1. Berkli D. Traktat o printsipakh chelovecheskogo znaniya // Sochineniya. M.: Mysl’, 1978. S. 149–249.
2. Vertgeymer M. Produktivnoe myshlenie. M.: Progress, 1987. 264 s.
3. Vitgenshteyn L. Logiko-fi losofskiy traktat. M.: OLMA Media Grupp, 2007. 233 s.
4. Dekart R. Pervonachala fi losofi i // Sochineniya: v 2 t. M.: Mysl’, 1989. T. 1. S. 297–423.
5. Leybnits G.  Novaya sistema prirody i obshcheniya mezhdu substantsiyami, a takzhe o svyazi, sushchestvuyushchey mezhdu dushoyu i telom // Sochineniya: v 4 t. M.: Mysl’, 1982. T. 1. S. 271–282.
6. Mal’bransh N. Razyskaniya istiny. SPb.: Nauka, 1999. 596 s.
7. Orlov V. V. Problema ideal’nogo // Filosofi ya soznaniya: klassika i sovremennost’. Vtorye Gryaznovskie chteniya. M., 2007. S. 159–164.
8. Spinoza B. Osnovy fi losofi i Dekarta, dokazannye geometricheskim sposobom // Izbrannye sochineniya: v 2 t. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1957. T. 1. S. 173–265.
9. Chalmers D.  Soznayushchiy um: v poiskakh fundamental’noy teorii. M.: URSS: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2013. 512 s.
Price: 50 рублей
To order