LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF CHILDREN’S INTERNAL PICTURE OF HEALTH

V. S. Merenkovа
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the “inner picture of
health” concept, characteristics of the formation of children’s internal picture of health
in the course of ontogenetic development, and children’s ideas about health from points
of view of various researchers. The author also notes a number of factors that are fundamental in the formation of children’s internal picture of health.
K e y w o r d s: inner picture of health, ideas about health, children.
References
1. Anan’yev V. A. Osnovy psikhologii zdorov’ya. Kn. 1. Kontseptual’nye osnovy psikhologii zdorov’ya. SPb.: Rech’, 2006. 384 s.
2. Berezovskaya R. A. Otnoshenie menedzherov k svoemu zdorov’yu kak k faktoru professional’noy deyatel’nosti: dis. … kand. psikhol. nauk. SPb., 2001. 240 s.
3. Blyum V. V. Struktura vnutrenney kartiny zdorov’ya u shkol’nikov: dis. … kand. psikhol. nauk. SPb., 2011. 258 s.
4. Isaev D. N. Psikhosomaticheskaya meditsina detskogo vozrasta. SPb.: Spetsial’naya literatura, 1996. 454 s.
5. Mamaychuk I. I. Psikhokorrektsionnye tekhnologii dlya detey s problemami v razvitii. SPb.: Rech’, 2003. 400 s.
6. Mamaychuk I. I. Psikhologicheskaya pomoshch’ detyam s problemami v razvitii. SPb.: Rech’, 2001. 220 s.
7. Merenkova V. S. Vozrastnye aspekty kognitivnogo komponenta vnutrenney kartiny zdorov’ya // Materialy V Mezhdunarodnogo Kongressa «Molodoe pokolenie XXI veka: aktual’nye problemy sotsial’no-psikhologicheskogo zdorov’ya» / pod red. A. A. Severnogo, Yu. S. Shevchenko. M.: OOO ONEBOOK.RU, 2013. S. 303–304.
8. Nikiforov G. S. Psikhologiya zdorov’ya: uchebnoe posobie. SPb.: Rech’, 2006. 607 s.
Price: 50 рублей
To order