LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №8-9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

PHILOSOPHY OF EDUCATION IN THE ASPECT OF THE DIALOGICAL CONCEPT OF M. BAKHTIN

Y. V. Kopenkina
Price: 50 руб.
 M. Bakhtin’s dialogical concept is considered in the paper through the prism of philosophy of education presented in the works of N. Venttsel, M. Rubinstein and D. Andreyev. The common ground between the authors’ concepts is revealed with an emphasis on the unity of the external and the internal as co-existence of text and context, given and created, informative and ethical.
Key words: philosophy of education, “cosmic pedagogy”, “inspired pedagogics”,
“dialogue”, “defunctionalisation of philosophy”, sense, understanding, informative
moment of text, ethical moment of text.
References
1. Andreyev L. Roza mira. M.: Eksmo, 2013. 800 s.
2. Bakhtin M. M. K fiosofi postupka // Raboty 1920-kh godov. Kiev: Next, 1994. S. 11–68.
3. Bakhtin M. M. Iskusstvo i otvetstvennost’ // Raboty 1920-kh godov. Kiev: Next, 1994. S. 7–8.
4. Venttsel’ N. K. Osnovnye zadachi nravstvennogo vospitaniya. M., 1896. 48 s.
5. Volkova P. S. Ritoricheskie modeli gumanitarnogo obrazovaniya kak predmet fiosofsko-metodologicheskogo analiza: dis. … d-ra fios. nauk. M., 2002.
6. Volkova P. S., Labutina I. G. Mental’nost’ kak fenomen kul’tury: sotsial’no-fiosofskiy analiz. M.: FGNU ISP RAO, 2013. 130 s.
7. Koryakina E. V. Filosofia i obrazovanie kak fenomeny kul’tury (k voprosu o fiosofi obrazovaniya) // Dal’nevostochnyi agrarnyi vestnik. 2012. № 2. S. 7–9.
8. Mazur Yu. Yu. Problema obrazovaniya v usloviyakh antropologicheskogo krizisa // Vestnik Baltiyskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. 2010. № 6. S. 68–73.
9. Rozanov V. V. Sumerki prosveshcheniya / sost. V.N. Shcherbakov. M.: Prosveshchenie, 1990. 624 s.
10. Rubinshteyn M. M. O smysle zhizni. Trudy po fiosofi tsennosti, teorii obrazovaniya i universitetskomu voprosu: v 2 t. / pod red. N. S. Plotnikova, N. V. Faradzheva. M.: Izdatel’skiy dom «Territoriya budushchego», 2008. 376 s.
11. Kharseyeva N. V., Yanko E. V. Problemy dukhovno-nravstvennogo vospitaniya v sovremennoy Rossii // Aspectus. 2015. № 2. S. 59–65.
12. Yung K.-G. Fenomen dukha v iskusstve i nauke // Sobranie sochineniy: v 15 t. M., 1992. T. 15.
Price: 50 рублей
To order