LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №8-9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE ESSENCE OF PERSONALITY’S CULTUROLOGICAL COMPETENCE IN TERMS OF THE CULTUROLOGICAL APPROACH TO EDUCATION

V. V. Medvedeva
Price: 50 руб.
 Based on the research of the culturological approach in pedagogical literature, the paper
justifis the urgency of its implementation in modern education. The author gives her
defiition of “culturological competence”, defies its structure, including motivational,
personal, cognitive, activity-related, communicative, emotional and creative components.
The culturological approach to education is considered from the perspective of analysing
the pedagogical process as a cultural phenomenon. The author substantiates the principles of selection of cultural phenomena for lessons in the humanities and requirements for linguistic teachers in terms of studying the Russian language and literature in the culturological aspect.
Key words: culturological competence, pedagogical process as a phenomenon of
culture, principles of realisation of the culturological approach in education.
References
1. Azimov E. G. Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam). M.: Izd-vo IKAR, 2009. 448 s.
2. Arlamov A. A. Kompensatornost’ metodologicheskikh podkhodov v nauchnom poznanii i preobrazovanii pedagogicheskoy deystvitel’nosti // Filosofia — Obrazovanie — Obshchestvo: trudy nauch. seminara / pod red. V. A. Lektorskogo. M.: NTA «APFN», 2004. T. 1. S. 134–143.
3. Volkova T. N. Vospitanie cheloveka kul’tury sredstvami yazyka i iskusstva v protsesse gumanitarnogo obrazovaniya. Shuya, 2007. 240 s.
4. Voronova T. A. Sistema raboty shkoly po osvoeniyu lichnostno-deyatel’nostnogo podkhoda k obucheniyu // Materialy I gorodskikh pedagogicheskikh chteniy «Shkola razvitiya lichnosti». Ivanovo, 1996. S. 78–80.
5. Krylova N. B. Kul’turologiya obrazovaniya. M.: Narodnoe obrazovanie, 2000. 272 s.
6. Lotman Yu. M. Besedy o russkoy kul’ture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva XVIII — nachala XIX v. SPb.: Iskusstvo, 2006. 412 s.
7. Medvedeva V. V. Razvitie kul’turologicheskoy kompetentnosti prepodavatelya russkogo yazyka i literatury v sisteme povysheniya kvalifiatsii: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Shuya, 2011. 22 s.
8. Ozhegov S. I. Slovar’ russkogo yazyka / pod red. chl.-korr. AN SSSR N. Yu. Shvedovoy. M.: Rus. yaz., 1987. 797 s.
9. Sychugova L. P. Yazyk i iskusstvo v formirovanii metodicheskoy kompetentsii budushchikh uchiteleyslovesnikov. Kirov: VyatGGU, 2005. 212 s.
Price: 50 рублей
To order