LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №6-7 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

TERMS AND ALGORITHM OF EFFICIENT PEDAGOGICAL DESIGNING AT SCHOOL

D. S. Asakaeva
Price: 50 руб.
 The article describes the algorithm of pedagogical designing of educational processes and situations, based on the designing principles. The paper presents the necessary conditions of the designing effectiveness in educational organisations: organisational, pedagogical, determining, informational, methodological, subjective and personal, team and reflexive.
Key words: pedagogical system, pedagogical process, pedagogical situation, pedagogical designing, algorithm of designing, designing technology, pedagogical diagnostics, pedagogical forecasting.
References
1. Bezrukova V. S. Pedagogika. Proektivnaya pedagogika: uchebnik dlya industrial’no-pedagog. tekhnikumov i dlya studentov inzhenerno-pedagogicheskikh spetsial’nostey. Yekaterinburg: Delovaya kniga, 1999. 344 s.
2. Bespal’ko V. P. Slagaemye pedagogicheskoy tekhnologii. M.: Pedagogika, 1989. 192 s.
3. Kolesnikova I. A., Gorchakova-Sibirskaya M. P. Pedagogicheskoe proektirovanie: ucheb. posobie dlya vyssh. ucheb. zavedeniy / pod red. I. A. Kolesnikovoy. M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2005. 288 s.
4. Pedagogika i psikhologiya vysshey shkoly: uchebnoe posobie / otv. red. M. V. Bulanova-Toporkova. Rostov n/D: «Feniks», 2002. 544 s.
5. Prikot O. G., Vinogradov V. N. Proektnoe upravlenie razvitiem obrazovatel’noy organizatsii. M.: Natsional’nyi knizhnyi tsentr, IF «Sentyabr’», 2015. 160 s. (Biblioteka zhurnala «Direktor shkoly»).
Price: 50 рублей
To order