LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №6-7 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

T. N. Ischenko, G. P. Karlov, I. V. Drygina
Price: 50 руб.
 Based on the analysis and establishing of causal relationships, the paper presents a search for theoretical foundations of inclusive education and mechanisms of their implementation. Considering the philosophical and socio-psycho-pedagogical aspects of inclusive education and comprehensive rehabilitation of students, the authors are focused on the ideas of the cultural and historical theory by L. S. Vygotsky, the concept of the activity approach by A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, and ideas of classical philosophy on the development of thinking by E. V. Ilyenkov. The didactic system providing a reasonable conversion of practice is developed on the basis of theoretical positions.
Key words: inclusion, conditions, consciousness, thinking, theory, problem, principle.
References
1. Vygotskiy L. S. Pedagogicheskaya psikhologiya / pod red. V. V. Davydova. M.: Pedagogika-Press, 1996. 536 s.
2. Davydov V. V. Vidy obobshcheniya v obuchenii: logiko-psikhologicheskie problemy postroeniya uchebnykh predmetov. M.: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 2000. 480 s.
3. Il’yenkov E. V. Didaktika i dialektika // Alma Mater. 2005. № 1. S. 32–35.
4. Il’yenkov E. V. Filosofiya i kul’tura. M.: Politizdat, 1991. 464 s.
5. Ishchenko T. N. Problemnyi vopros kak intellektual’noe sredstvo poznaniya // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2010. № 1. S. 92–101.
6. Ishchenko T. N. Psikhologo-didakticheskie osnovaniya inklyuzivnogo obrazovaniya // Razvitie lichnosti v usloviyakh obnovlennogo obrazovaniya: kollektivnaya monografiya. Krasnoyarsk: Krasnoyar. gos. ped. un-t im. V. P. Astaf’yeva, 2014. S. 191–213.
7. Petrovskiy A. V. Voprosy istorii i teorii psikhologii. Izbrannye trudy. M.: Pedagogika, 1984. 272 s.
8. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii: v 2 t. M.: Pedagogika, 1989. T. 1. 488 s.
9. Semago N. Ya., Semago M. M., Semenovich M. L., Dmitrieva T. P., Averina I. E. Inklyuzivnoe obrazovanie: ot metodologicheskoy modeli k praktike. URL: http://www.gosbook.ru/system/files/documents/2011/10/21/inklyuzivnoe_obrazovanie _statya_ semago_doc
10. Filosofsko-psikhologicheskie problemy razvitiya obrazovaniya / pod red. V. V. Davydova; Rossiyskaya akademiya obrazovaniya. M.: INTOR, 1994. 128 s.
11. Porter J., Daniels H. Special educational needs and a broader context. Learning needs and difficulties among children of primary school age: definition, identification, provision and issues // Inklyuzivnoe obrazovanie: praktika, issledovaniya, metodologiya: sbornik materialov II Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii / otv. red. Alekhina S. V. M.: OOO «Buki-Vedi», 2013. 712 s.
Price: 50 рублей
To order