LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №4-5 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

FEATURES OF PROFESSIONAL SOCIALISATION OF STUDENTS IN THE INTERNET ENVIRONMENT

E. A. Andreyeva, M. N. Vishnevskaya
Price: 50 руб.
 The article deals with the problem of professional socialisation of modern students in
the Internet environment. The author presents the results of the study on the specificity
of students’ interaction in cyberspace and describes the basic needs that young people
satisfy in the Internet.
Key words: professional socialisation, cybersocialisation, Internet environment,
professional consciousness of students.
References
1. Kozyrevskaya A. V., Osipov V. E. Sovremennoe informatsionnoe prostranstvo, ego vliyanie na obrazovanie i sotsializatsiyu cheloveka // Vestnik Vostochno-sibirskoy gosudarstvennoy akademii obrazovaniya. Irkutsk, 2010. Vyp. 12. S. 24–30.
2. Mudrik A. V. Sotsializatsiya cheloveka. M.: Izdat. tsentr «Akademiya», 2004. 304 s.
3. Pleshakov V. A. Virtual’naya sotsializatsiya kak sovremennyi aspekt kvazisotsializatsii lichnosti // Problemy pedagogicheskogo obrazovaniya: sbornik nauchnykh statey. M.: MPGU, 2005. Vyp. 21. S. 48–49.
Price: 50 рублей
To order