LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №4-5 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

PSYCHOSOCIAL FEATURES OF PERSONALITY DESTRUCTIONS IN POST-CRISIS PERIODS OF LIFE

E. S. Tsarevа
Price: 50 руб.
 The paper presents a socio-psychological study on the characteristics of personality destructions in post-crisis periods of a person’s life (the case of temporary loss of capacity to labour is considered). The author determines the types of personality attitude towards the situation of temporary loss of capacity to labour – negative (crisis) and adaptive (constructive) as well as psychosocial determinants of personality destructions under the circumstances of inability to work. The author also defines intrapersonal and interpersonal characteristics of personality destructions caused by temporary loss of capacity to labour.
Key words: personality, post-crisis period of life, personality destructions, temporary
loss of capacity to labour, psychosocial means of correction.
References
1. Avdeyeva T. N. Sotsial’no-psikhologicheskie proyavleniya krizisa invalidnosti i usloviya ego preodoleniya: dis. … kand. psikhol. nauk. Kostroma, 2004. 194 s.
2. Dobrovol’skaya T. A., Shabalina N. B. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti vzaimootnosheniy invalidov i zdorovykh // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1993. № 1. S. 56–63.
3. Litvinova E. Yu. Reflektivnye aspekty samoopredeleniya lichnosti v osobykh zhiznennykh situatsiyakh: dis. ... kand. psikhol. nauk. M., 1992. 227 s.
4. Smirnov A. V. Samoizolyatsiya lichnosti v kriticheskoy zhiznennoy situatsii fizicheskoy invalidnosti: dis. … kand. psikhol. nauk. M., 2002. 164 s.
5. Shabalina N. B., Finkel’ N. V., Dobrovol’skaya T. A. Razrabotka psikhologicheskikh kriteriev otsenki narusheniya zhiznedeyatel’nosti, ispol’zuemykh v mediko-sotsial’noy ekspertize // Mediko-sotsial’naya ekspertiza i reabilitatsiya invalidov. 1997. Vyp. 11. S. 55–61.
6. Yarskaya-Smirnova E. R. Sotsial’noe konstruirovanie invalidnosti // Sotsis. 1999. № 4. S. 38–46.
Price: 50 рублей
To order