LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

FEATURES OF THE STUDY ON THE RELATIONSHIP OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND LEARNING MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS

A. B. Gulmamedov
Price: 50 руб.
 The article presents the results of the empirical study on the relationship of sociopsychological adaptation and learning motivation, carried out among students of technical and classical universities. It is established that successful adaptation is promoted by such personality traits as extraversion, sociability, aggressiveness (understood as active selfrealisation and assertion of one’s interests), lability (as flxibility in behaviour), selfacceptance and acceptance of others, predominance of positive emotions, internality and responsibility for one’s actions.
 Key words: motivation of learning, social adaptation, anxiety, sociability, extraversion,
introversion, escapism.
References
1. Gerasimova A. S. Psikhologo-pedagogicheskie usloviya stanovleniya i razvitiya uchebnoy motivatsii studentov // Znanie. Ponimanie. Umenie. Problemy psikhologii i pedagogiki. 2011. № 4. S. 224–2340.
2. Kolmogorova L. A. Osobennosti motivatsii ucheniya i adaptatsiya studentov-pervokursnikov s razlichnymi tipami professional’nogo samoopredeleniya // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2008. № 4. S. 100–103.
3. Nachaldzhyan A. A. Psikhologicheskaya adaptatsiya: mekhanizmy i strategii. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Eksimo, 2010. 368 s.
4. Osnitskiy A. K. Opredelenie kharakteristik sotsial’no-psikhologicheskoy adaptatsii // Psikhologiya i shkola. 2004. № 1. S. 43–56.
5. Sobchik L. N. Psikhodiagnostika v meditsine: prakticheskoe rukovodstvo. M.: Kompaniya BORGES, 2007. 416 s.
6. Solov’yev V. N. Vliyanie adaptatsii i motivatsii uchebnoy deyatel’nosti na uspevaemost’ studentov // Fundamental’nye issledovaniya. 2004. № 5. S. 81–83.
Price: 50 рублей
To order