LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

APPLICATION OF THE TRADITIONAL AND INNOVATIVE MODELS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE URBAN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

G. I. Vlasova
Price: 50 руб.
 The article discusses the problem of reconciling impacts aimed at improving opportunities for socialisation of primary school children in the urban institutional environment. The author compares the features of applying the innovative model of coordination of plans and actions of education subjects in the interests of socialising personalities of younger pupils within the competency-based approach.
Key words: socialisation, primary education, impact, competency-based approach.
References
1. Bodalev A. A. Akmeologiya. Nastoyashchiy chelovek. Kakov on i kak im stanovitsya? / A. A. Bodalev, N. V. Vasina. SPb.: Rech’, 2010. 224 s.
2. Derkach A. A. Akmeologiya: ucheb. posobie / A. A. Derkach, V. G. Zazykin. SPb.: Piter, 2003. 256 s.
3. Zarubin V. G.  O sotsial’nom partnerstve v sfere obrazovaniya / V. G. Zarubin, Piter Karstan’ye, A. M. Osipov, V. V. Tumalev // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2008. № 11. S. 108–115.
4. Zaslavskaya T. I. Sotsial’naya transformatsiya rossiyskogo obshchestva. Deyatel’nostno-strukturnaya kontseptsiya. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Delo, 2003. 568 s.
5. Osipov A. M. Sotsiologiya obrazovaniya v Rossii: problemy i perspektivy / A. M. Osipov, V. V. Tumalev // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2004. № 7. S. 120–126.
6. Turchin A. S.  Akmepsikhologiya razvitiya sub’yekta obrazovaniya v deyatel’nosti so znakovosimvolicheskimi sredstvami. M.; Kostroma: KGU im. N. A. Nekrasova, 2011. 318 s.
Price: 50 рублей
To order