LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

THE ROLE OF THE SELF-CONCEPT IN FORMING OF STUDENTS’ PSYCHOLOGICAL SAFETY

Вinh Thi Thien Ai
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the urgent question of psychological safety of a personality.
Among the basic conditions for preservation of psychological safety are consciousness
raising and decreasing of the self-concept divergence level.
Key words: self-consciousness, self-concept divergence, psychological safety.
References
1. Averin V. A. Psikhologicheskaya struktura lichnosti // Psikhologiya lichnosti: uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo Mikhaylova V. A., 1999. 89 s.
2. Berns R. Razvitie Ya-kontseptsii i vospitanie / per. s angl. M.: Progress, 1986. 397 s.
3. Kulikov L. V. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov. SPb.: Piter, 2009. 282 s.
4. Pervin L., Dzhon O. Psikhologiya lichnosti: teoriya i issledovaniya / per. s angl. M. S. Zhamkoch’yan; pod red. V. S. Maguna. M.: Aspekt Press, 2000. 607 s.
5. Freydzher R., Feydimen D. Lichnost’: teorii, eksperimenty, uprazhneniya. SPb.: praym-Evroznak, 2002. 864 s.
6. Eksakusto T. V., Lyz’ N. A. Psikhologicheskaya bezopasnost’ kak predmet ponyatiyno-terminologicheskogo analiza: materialy nauchnoy konferentsii «Anan’yevskie chteniya — 2009». Vyp. 2. Metodologicheskie i
teoreticheskie problemy psikhologii / pod red. L. A. Tsvetkovoy, V. M. Allakhverdova. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 2009. 622 s.
Price: 50 рублей
To order