LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

VOCATIONAL TRAINING OF CORPORATE STAFF: RESEARCH APPROACHES AND METHODS

N. M. Glukhenkaya
Price: 50 руб.
 The article presents the essence of the systematic approach to corporate staff training and
the list of teaching methods. The author analyses graduation works of HR students from
2009 till 2014 academic years.
Key words: systematic approach, method of staff training.
References
1. Glukhen’kaya N. M. Issledovanie sistem upravleniya personalom organizatsii: monografia. Praga.: Vedecko vydavaterske centrum “Sociosfera-CZ”, 2014. 96 s.
2. Kibanov A. Ya. Osnovy upravleniya personalom: uchebnik. M.: INFRA-M, 2005. 638 s.
3. Morgunov E. B. Upravlenie personalom: issledovanie, otsenka, obuchenie: uchebnik dlya bakalavrov. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Izd-vo Yurayt, 2011. 561 s.
4. Upravlenie professional’nym obucheniem i razvitiem personala: kratkiy slovar’ osnovnykh terminov i ponyatiy / sost. L. P. Fedotova. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2015. 28 s.
Price: 50 рублей
To order