LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2020

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE COPING WITH STRESS (the case of military technical university cadets)

E. V. Lapkina
Price: 0 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2020.7.8.71.75
The article presents the main results of a longitudinal study of the resilience and defensive 
and  coping  behaviour  of  cadets  of  a  military  technical  university.  Based  on  the  data 
obtained, the main directions of the students’ resilience forming are given.
Key  words:  resilience, psychological defense, coping, cadets of a military technical 
university.
References
1. Bogdanova M. V., Dotsenko E. L. Samoregulyatsiya lichnosti: ot zashchit k sozidaniyu. Tyumen’, 2010. 204 s.
2. Shamionov R. M., Sozonnik A. V. Dinamika i lichnostnye prediktory predpochitaemykh strategiy preodoleniya kursantov voennogo vuza // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya / Saratovskiy natsional’nyi issledovatel’skiy gosudarstvennyi universitet imeni  N. G. Chernyshevskogo, 2016. T. 5. № 2. S. 128–136.
 
Price: 0 рублей
To order