LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 56 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2020

Russian Choral Culture of Early 20th Century: Prerequisites for Comparing Choral Arts of Russia and China

Li Ge
Price: 0 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2020.56.126.133
The paper presents the main trends of development for the Russian 
choral culture of early 20th century -choral fl ourish, composing activ-
ity, performance of Leningrad choir capella  - which has glorifi ed 
the Russian choral art. The given period in the history of the choral 
culture in Russia is related to the facts and events that concern the 
establishment of polyphonic choral singing in China. The choral art, 
which is new to China, is rapidly gaining a foothold; its formation 
and further development have similar features with the processes in 
the Russian choral music: rapid popularization of choral singing, 
the rise of the national identity, its refl ection in the choral art, an 
interest of composers and public in the choral activity. 
Keywords: Russian choral culture, repertoire, Leningrad capella, M. G. Klimov, Chinese choral music, school songs, Xiao Youmei.
REFERENCES
1. Asaf’yev B. O khorovom iskusstve: sb. statey / sost. i komment. A. Pavlova-
Arbenina. L.: Muzyka, 1980. 216 s.
2. Van Yuykhe. Istoriya muzyki v sovremennom Kitae Pekin: Narodnoe muzykal’noe 
izdatel’stvo, 2002. 362 s. 
3. Lyu Tszinchzhi. Sbornik statey po istorii kitayskoy novoy muzyki. Gonkong: 
Tsentral’noe aziatskoe izdatel’stvo pri Gonkongskom universitete, 1988. 397 s. 
4. Ma Geshun. Novye izdaniya po iskusstvu khorovogo peniya. Shankhay: 
Shankhayskoe muzykal’noe izdatel’stvo, 2002. № 5. 50 s. 
5. Sya Tszyun’vey. Stanovlenie khorovoy muzyki v Kitae v pervoy polovine XX  eka 
/ Tszyun’vey Sya // Vestnik KemGUKI 45, 2018. S. 126–133. URL: http://vestnik.
kemgik.ru/upload/iblock/44f/44f6de9859d7e3c213e8cef9dc63fdeb.pdf (data obrash-
cheniya: 15.04.2020)
6. U Gen-Ir. Istoriya muzyki Vostochnoy Azii (Kitay, Koreya, Yaponiya): ucheb. 
posobie. SPb.: Lan’, 2011. 544 s. 
7. Chen’ In. Adaptatsiya yevropeyskikh muzykal’nykh traditsiy na primere 
«Shkol’noy pesni» // Problemy muzykal’noy nauki. 2014. № 1 (14). S. 10–13.
8. Sheremet’yeva N. M. G. Klimov — dirizher Leningradskoy akademicheskoy 
kapelly: monografi ya. L.: Muzyka, 1983. 133 s.
 
Price: 0 рублей
To order